onsdag 17 april 2019

Bibliotekarie en möjlig förebild till DORIS
Inledningen av Harry Martinsons ANIARA, Sång 1 ur CIKADA, Sången om Doris och Mima, 1953 och ANIARA, 1956 tecknar en bild av Doris, som känns igen från Harry Martinsons dikt NATT I STADEN, som finns i SPEKTRUM, 1932:

Hon skriver korten, fem små naglar glänsa
som matta lampor genom salens skymning.
Hon säger: skriv ert namn på denna raden här
där ljuset från min blondhet lyser ner.
Harry Martinson värdesatte högt våra bibliotek och möjligen kan det vara just en bibliotekarie som ger bilden av Doris i ANIARA. I dikten NATT I STADEN nämns "bibliotekets långa lånehall" och därefter följer den text, som också finns i ANIARA, Sång 1: "Hon skriver korten, fem små naglar glänsa ..."


I samband med invigningen 13 januari 1966 av nya Stadsbiblioteket i Kristianstad, hade Kristianstadsbladet ett samtal med Harry Martinson och i tidningen den 14 januari publiceras en artikel undertecknad Call, Bengt Carnevall, "Möte med Harry Martinson", där bl.a. detta finns att läsa  om Harry Martinson bland böckerna på Kristianstads nya Stadsbibliotek: BIBLIOTEKET är som en lykta, den skall värma och lysa upp. Böckerna skall väljas med omsorg, man skall välja en bok som berikar ens vyer, livet är alldeles för kort för att man skall läsa underhållningsböcker. Man kan ta dessa som ett russin, men inte som huvudmål. [...]

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: