fredag 29 juni 2018

NÄSSELFROSSA: Kvinnokamp genom ett sekel

Förtvivla inte systrar!
Kvinnokamp genom ett sekel med sång. 
SKV:s musikgrupp berättar och underhåller.
Svenska Kvinnors VänsterförbundSKV Lokalavdelning Olofström bjuder ett 
mycket uppskattat program i sångarglädje 
med tidstypiska sånger, diktläsning och 
information till belärande, viktiga bilder 
om kvinnokamp genom ett sekel.

TEMA

Facklig organisering
Uppror
Allmän och lika rösträtt 
Fredsarbete
Sociala reformer 
Relationen till män 
Internationell solidaritet 

Rune Liljenrud Inga kommentarer: