onsdag 27 juni 2018

NÄSSELFROSSA Tema: "Kvinnan och Demokratin" ELIN WÄGNER-programElin Wägner, en tidig väckarklocka 
för jämställdhet, fred och miljö
Elin Wägner var journalist och författare, hon ägnade hela sitt liv och författarskap åt dessa frågor, som än idag är lika viktiga. 
Föreläsning av Ann-Margreth Willebrand, Växjö
ordförande i Elin Wägner-sällskapet.
(Ur Program NÄSSELFROSSA 2018)

Broderad tavla på Lilla Björka 
Namninsamling för kvinnlig rösträtt

Ordföranden i Elin Wägner-sällskapet Ann-Margreth Willebrand, Växjö höll under Nässelfrossa med temat Kvinnan och demokratin, ett välbesökt och mycket uppskattat litteraturhistoriskt och livsfilosofiskt föredrag om  Akademiledamoten Elin Wägners betydelsefulla insatser som journalist, författare, feminist, fredsaktivist, miljökämpe och civilisationskritiker. Med föredraget följde ett antal belärande bilder, bl.a från Helsingborgsposten, Elin och Johan Landqvists hem, Fogelstadsgruppen (Elisabet Tamm, Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren, Honorine Hermelin och Elin Wägner) samt Elin Wägner och Flory Gate.  


Stefan Edman begrundar ofta det som Elin Wägner har skrivit och citerar henne i sin bok "Mot alla odds?" (2017):

   "Världen är en levande organism som hålls igång av ett hjärta. Detta hjärta sänder ut oss och tar oss tillbaka. När önskan och bön, två flöden ur samma källa, stiger ur vårt väsen, möter de en kraft i universum som inte begär bättre än att tjäna oss och låta sig betjänas av oss. Världens hjärta sänder ut oss och tar oss tillbaka och varje liten blodkropp har sin funktion. 
   Men är världen inte hjärtlös, då kan vi fatta mod. Åter finns där plats för det outforskade, det hemlighetsfulla och gudomliga. En dag får människorna åter höra världen andas igen."

(Ur Elin Wägner: Väckarklocka, 1941) 

Siri Derkerts relief på Lilla Björka
Elin Wägners VÄCKARKLOCKAN

Ann-Margreth Willebrand läste ur Elin Wägners VÄCKARKLOCKA, Vad är hög levnadsstandard?, och påminde om ett antal punkter ur kapitlet Molnfödelse:

1 Gott vatten, 2 Bröd, 3 Mjölk, 
4 Närodlat, 5 Goda arbetsvillkor, 6 Tystnad,
7 Äga få ägodelar, 8 Vävstol i rymlig bostad,
9 Något att leva för 
Vi frukta endast framåtskridande
sedan det förvandlats till framfart
Ur Fred med jorden

Första kvinnan i Svenska Akademien
Elin Wägner blev 1944 den andra där

Staty vid Sankt Eriksplan Stockholm 

Elin Wägner Lilla Björka 

Texterna på gemensam bokkasse för
Elin Wägner-sällskapet 
(Ur Brev till Anna Sahlström)
och 
Harry Martinson-sällskapet
(Ur Passad, 1945)


Texten ur Elin Wägners roman Åsa-Hanna (1918) som i år kan 100-årsjubilera och som troligen utgör grunden för Sven Ljungbergs konstverk Åsa-Hanna, är denna: 
- - - 
"Det var midsommartid och om två dagar skulle bröllopet stå på Åsen. Utför backarna neråt byn kom en ung kvinna körande med ett flyttelass, det var Hanna, som lånat märren av far, för att skjutsa sina ägodelar till det nya hemmet. En liten blå kista stod bredvid henne på framsätet och bakpå en stor gråmålad med platt lock och stora järnbeslag. Den var då hederligt rymlig, och ingen kunde veta, att den inte var full, tänkte Efraim. Ovanpå kistan låg en säck med sängkläder, och för resten innehöll lasset en trebenapanna, två vävskedar och två levande hönor. I den lilla kistan hade Hanna sin personliga utstyrsel, allt namnat och med virkade spetsar jämte ett klänningstyg, som mor under heta tårar klippte ner ur väven kvällen före tredje lysningsdagen. I den större kistan låg åtskilligt av det, som suttit i mors vävstol och legat på mors bleke de sista åren, lakansväv och handduksväv, drälldukar och servetter. Fast det var till ett rikt hem Hanna kom, hade den gamla mor Fia i Mellangården varit mån om att sonakvinnan skulle vara väl försedd."

Professor Peter Forsgrens
 djuplodande tolkning av
Elin Wägners Åsa-Hanna 

Sven Ljungberg Åsa-Hanna 


Ann-Margreth Willebrand tackas varmt för 
ett föredrag helt i Nässelfrossas årstema ! 

Rune LiljenrudInga kommentarer: