måndag 11 december 2017

Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2017


Svenska Akademien har beslutat tilldela språkvetaren Gunlög Josefsson, Lund "Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2017". Stipendiebeloppet är 70.000 kr. Gunlög Josefsson disputerade 1997 med en avhandling om ordbildning i en syntaktisk modell och  är professor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum.


AKADEMIALMANACKAN 2018, som sedan 1994 utges av Svenska Akademien, har utkommit. Häri finns att läsa bl.a om ny namnlängd, Svenska Akademien och Svenska Akademiens ledamöter.  - AKADEMIALMANACKAN finns i bokhandeln.


En intressant kalender att följa 2018!
Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: