onsdag 20 december 2017

HARRY MARTINSON: "Detta var julens natt"Harry Martinsons dikt  Julrannsakan publicerades i diktsamlingen  NOMAD, 1943. Den fanns inte med i  NOMAD, 1931. Där finns dikten  Rädsel införd, men  den är sedan inte med i  NOMAD, 1943. 

Det verkar som att dikten  Rädsel endast finns i  Nomad, 1931 medan dikten Julrannsakan  frekvent har publicerats, förutom i diktsamlingen  NOMAD, 1943 också i nya utgåvan DIKTER, 1952 i serien Vår tids lyrik, samt i flera tidningar, främst jultidningar, såsom  Konsumentbladet 1935 (Julnr), Sölvesborgs-Bladet 1949 (Julnr),  Hällungen 1953 (Ill),  Bevingad jul 1954 (Ill),  Tyst jul 1954 (Ill),  Nerikes Allehanda 1955 (Ill) samt i [19 dikter.]  Comboio camuflado. Traduzido do sueco por Silva Duarte. Lisboa  1974.  


RÄDSEL

Han sade: 

Det är så kallt runtomkring mig här - 
och alla ödens träd kasta skuggor - 
hårda skuggor - 
kalla skuggor - 

Och mörka skuggor har jag under mina ögon, 
att min moder 
och min bäste bror och min bästa syster 
sitta utanför mot världens gräns 
och söka spela bort sorgens demon med flöjter - 

Kan du stanna här? Jag är så rädd. 

Men jag gick bort, jag förstod honom ej, 
ty mina stolta, starka dagar var komna. 

HARRY MARTINSON: Ur  Nomad, 1931Det är väsentlig skillnad i stämning mellan de båda dikterna Rädsel ur NOMAD, 1931 och  Julrannsakan ur NOMAD, 1943. Kanske är detta avgörande för att Harry Martinson nöjer sig med att bara en enda gång publicera  Rädsel, medan han ger  nio publiceringar av  Julrannsakan, och några av dessa finns i olika tidningars julnummer. 

Dikten  Rädsel har mörk grundton med värdeladdade ord och uttryck, såsom "kallt runtomkring mig här", "skuggor", "hårda skuggor", "kalla skuggor", "mörka skuggor har jag under mina ögon",  "sorgens demon" och "jag är rädd". 

Dessa stämningar byts i dikten  Julrannsakan ur NOMAD 1943, till övervägande del mot ljus tillförsikt med anknytning till jul, i metaforer  såsom "snöjul", "stjärnskottsnatt", "silverpinglets järnfrö i bjällran slungade kornsmå toner i skogarna", "gul kärve hörde jag susa", "skirhet", "jag lekte" och "stjärnskotten streckade rymden därute". "Detta var julens natt". 

Dikten  Julrannsakan är dröm från "En minnets fjärran snöjul". I dikten finns även mörka minnen: 

"Ensamt fröso många övergivna 
trots att skogen blivit varglös". 

När dikten Julrannsakan för allra första gång publiceras i Konsumentbladets julnummer 1935, binder Lars Ulvenstam i sin monografiska introduktion till Harry Martinsons diktning, just dessa diktrader samman med minnena av Tollene, Norda och X-red och Ulvenstam ger kommentaren: "Nej, för Martin och Harry Martinson var inte den inre själsliga situationen omedelbart beroende av den yttre verkligheten." 

"Detta var julens natt", så avslutas dikten Julrannsakan och orden kan vara en hjälp till att sammanfatta aningar ur minnets fjärran snöjul med dess lek, men också de ensamma minnena ur mörka, hårda, kalla skuggor. 

Mörkret bryts i julens natt och metaforen "stjärnskotten streckade rymden därute", bådar julens gåva i att evigheten blottas, och för "oändlighet in  längs det nattligas nerv". Stjärnskott lyser upp mörkret: "Detta var julens natt". 

I diktsamlingen TUVOR antyds i dikten Under stjärnornas fjärrsken, en möjlighet till tolkning av undret i "julens natt", som Harry Martinson anar och metaforiskt förmedlar i  Julrannsakan redan 1935, när politiskt mörker breder sig ut över världen: 

Under stjärnornas fjärrsken
blottade sig evigheten 
för skogarnas risvassa köld.
Med en fin rits
ritad av en meteor 
drog en vässad oändlighet in
längs det nattligas nerv. Må Rädsel vika i Julens natt!
tillönskar
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: