måndag 3 juli 2017

"Världens klimat - Vår miljö" ~ Nässelfrossa 10 år ~ Liten bildkavalkad från 2017 års Nässelfrossa ~ Temat för Nässelfrossa 2018 har nu presenterats: "KVINNAN OCH DEMOKRATIN"


Världens klimat - Vår miljö 
Nässelfrossa 10 år 2017
~ Liten bildkavalkad med blick 
mot Nässelfrossa 2018 ~
TEMA
KVINNAN OCH DEMOKRATIN

Tema för Nässelfrossa 2018
KVINNAN OCH DEMOKRATIN


Balkonger

Som en gyllene barnvagga går nymånen bland
molnen.
Och själens moder sitter och silar sagor.
Det blir natthimlens kalla lilja, det blir
madonnans ring, det blir septemberlampans
bukiga lysande i ett kaprifoliumfönster
Alla skrivpennors fattigdom känner själen.
Tusen penslar äro neddoppade, hindrade
och för alltid förstörda i syra och tjära.

Natten skrider fram.
Tankarna stiga ohöljda och heliga.
Armbågarna bada i eviga rymder.
Kroppen står naken, med sin själ i handen,
i atmosfärens nattbölja.
Balkongen blir ett akterdäck som lämnar
månen och molnen och seglar mot större och
större härlighet.
Långt in i blodets skogar
hörs sången om varma hav.

II

Några styrande vråherrar.
De sitta i en hög sal
och över huvudet är ljuskronor
med sju hektoliter kristallprismor i varje.
Herrarna röka. En blåser ringar.
De samtala om något riktigt dumt på franska
och knapra världshistoriska käx.
De nicka då och då.
De sitta som en samling bakterier i en världskropp.
Natten går och de spela möjligtvis rulett.
Och från balkongens utsiktsberg
tappar Basil Zaharoff sin monokel.
Det sägs att de är impopulära.
Men i allmänhet förstås de i hemlighet
på gammalt vanligt sätt
av alla som är egenkära, inbilska, andryga,
vaneärvande och vanedumma.
Herrarna i salen ha minsann nog vänner.

III

Från balkongen synes ganska tydligt en igenvuxen damm.
Flöjeln har rostat, kalkonen är död,
klingande tvätthus ha ruttnat i dalen.
Karparna äro åldriga där.
Den forna förbindelsen med havet har upphört.
På skylten läses: Allt är förbjudet! 
Dammen är avstängd!
Skamsna näckrosor göra sitt bästa:
lägga fram vemod och dröm till försvar.

IV

Nu blommar malens dokument,
var gubbig sonson svärdet drar.
Nu grumlas ärans sentiment
och tiden återföder
sin egen farfarsfar.

I samma ruttna vatten satts
en ny turbin och världen går
i samma spegeldamm där Mats
som förr ur skolan tages
om svärdet ej ger vår.

HARRY MARTINSON: Ur Natur (1934)


Modersrad

Modersrad formad i moderliven,
snart skall du stöta mot lytta kiselhöften
- varmed du födde iskalla ätter -
väckningens eldny med heta glödbasunen.
Föda mer av kärlek än av dessa iskalla typer
som likna stålspolar
och kommenderade bronsmän.

Modersrad. Du skall en gång göra världen
varmare omkring oss.
En gång skall du sluta att föda
ishetsande ismän
och tjutande frosthjärtan.
Du kommer en gång att göra världsdrömmen
varmare att leva,
föda ett kärleksmäktigt folk.

HARRY MARTINSON: Ur Natur (1934)


Rune Liljenrud


Inga kommentarer: