fredag 21 juli 2017

"Lägg märke till att i hela Harry Martinsons produktion finns tankelinjen, att aldrig godkänna diktaturen, våldet och tvånget."

GENERATIONSKAMRATER SOM KÄNDE HARRY MARTINSON ÅREN OMKRING DEBUTEN, HAR I DENNA SKRIFT KORT TECKNAT MINNET AV DEN UNGE HARRY MARTINSON INFÖR 50-ÅRSDAGEN DEN 6 MAJ 1954 OMSLAGSTECKNINGENS BILD AV HARRY Martinson är GJORD 1932 AV AMINODOW RIWKIN
C.J. Björklund, som en tid var redaktör för den anarkistiska tidningen Brand, medarbetar i minnesboken med artikeln "Harry Martinson och tidningen Brand" och skriver att han utnämnde "Harry Martinson till chef för diktarvdelningen i världens finaste tidning, Brand. Han arbetade troget, läste noggrant omoderna och högmodernistiska dikter och avgav muntliga eller skriftliga utlåtanden."
Inför stundande Bokmässan i Göteborg har olika ställningstaganden gjorts i frågan huruvida det är rätt att deltaga i Bokmässan med anledning av att utställaren Nya tider finns med där. Såväl Harry Martinson-sällskapets som Elin Wägner-sällskapets diskussioner i frågan har resulterat i att sällskapen kommer att delta. "Vi vill inte lämna fältet fritt åt aktörer som inte tror på människors lika värde. Vi vill vara på plats och sprida kännedom om Harry Martinsons texter och människosyn", skriver Harry Martinson-sällskapets styrelse i sitt beslut.
C.J. Björklund skriver i sin artikel "Harry Martinson och tidningen Brand" mycket klarläggande om Harry Martinson:
Den ungsocialistiska-anarkistiska rörelsen med tidningen Brand som organ predikade mot varje form av diktatur och statssocialism med centralistisk och byråkratisk förslavning av människan. Lägg märke till att i hela Harry Martinsons produktion finns tankelinjen, att aldrig godkänna diktaturen, våldet och tvånget. Han är anarkist därför att han tror på människans förmåga att leva sitt liv i frihet eller skapa möjligheter därtill. I hela Harry Martinsons diktning finner man just denna humanistiska linje: inte diktatur utan frihet, inte ett tvångssamhälle format likt en sockertopp utan ett horisontalt samhälle med decentraliserad makt, solidaritet, inbördes hjälp eller kärlek skall vara ledande principer.
Harry Martinson deltar i våra aktioner och efter avrättningarna av Sacco och Vanzetti den 22 augusti 1927 skriver han i tidningen Brand:

Hjältarnas kolnade kroppar har kallnat i fängelsets
                                             bårvalv.
Sju års innerlig smärta är slut. Två stjärnor har slocknat
                                             och dött.
Två ledfyrar slutat att lysa för slavarna vägen mot
                                             målet,
vägen ur dogmernas natt – hän mot gryningens kust.

I slavar, som sovit och drömt så vackert om frihetens
                                             stamort,
ha vaknat och sett att rikedomens lag är lika i alla
                                             land.
I kanske har vaknat och märkt att för slavarnas här
                                             finns ej gränser.
Nej, hela jorden är folkets – tag den i världshel
                                             kamp.Under Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö maj 2017 aktualiserades i föredrag och studiebesök frihetsfrågor. Sedan år 2012 har Växjö varit en fristad för förföljda journalister, författare och konstnärer. Hittills har Växjö varit fristad åt två författare, från Iran respektive Turkiet. Den senaste författaren lämnade kommunen i maj, samma månad som Harry Martinson-sällskapet fanns i Växjö.
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: