måndag 29 maj 2017

NÄSSELFROSSA 10 ÅR ~ KULTURVECKA Olofströmsbygden den 25 juni - 2 juli 2017 "Världens klimat - Vår miljö" är årets tema
"Världens klimat - Vår miljö"

 är temat för 2017 års Nässelfrossa,
 som är den tionde i ordningen, 
sedan starten år 2008.


www.nasselfrossa.se

NÄSSELFROSSA - STORARTAD KULTURVECKA 
FÖR TIONDE ÅRET I OLOFSTRÖMSBYGDEN!

Nässelfrossa


År 2008 hölls den första Nässelfrossa, Kultutveckan i Olofström, 22 -29 juni med temat "På gränsen" och programmet angav "Reta, bränna och frossa - en kultutvecka med sting".  Bilder av programblad finns nedan!
År 2009 Nässelfrossa med temat "Vid vattnet", 21-28 juni
År 2010 Nässelfrossa med temat "Eld och lågor", 27 juni -4 juli
År 2011 Nässelfrossa med temat "Jorden vi ärvde", 26 juni -3 juli
År 2012 Nässelfrossa med temat "Över stock och sten", 24 juni-1 juli
År 2013 Nässelfrossa med temat "Från smalspår till bredband", 23-30 juni
År 2014 Nässelfrossa med temat "Ordrikedom genom sekler", 22-29 juni
År 2015 Nässelfrossa med temat "I flyktens spår", 21-28 juni
År 2016 Nässelfrossa med temat "Människan och maskinen", 26 juni-3 juli  

År 2017 Nässelfrossa med temat "Världens klimat Vår miljö", 25 juni-2 juli 
"Under ett helt decennium har den funnits här, med sin årliga kulmen i en veckas koncentrerad unik lokal kulturyttring. Som en naturlig förlängning av den genuinaste av våra svenska högtider, midsommar, möts vi då för Nässelfrossa.
[...]
Genuin, brännande och varje år återkommande, precis som nässlan själv. Temat för årets Nässelfrossa, Världens klimat - Vår miljö, för osökt tankarna till långsiktighet och hållbarhet. Mänsklig handling i dag påverkar våra livsbetingelser i morgon. I det stora och i det lilla. Så, vilket tema kunde vara mer passande ett jubileumsår? Välkommen till Nässelfrossa 2017!
Ur Välkomsthälsning i programfolder 2017 
av ordförande i Föreningen Nässelfrossa, 
Rolf Persson

År 2008


År 2009

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016

År 2017Väl mött på 10-års jubilerande

NÄSSELFROSSA 2017 

www.nasselfrossa.se


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: