tisdag 30 maj 2017

Karin Boyes bild syns nu på Norwegian-plan! Gör Cikadaspaning med Karin Boye Sällskapet!Karin Boye Sällskapet's senaste Medlemsblad 2 2017 har på första sidan en bild av Karin Boye, som flygbolaget Norwegian i Norge har tagit fram. Bilden för gärna tankarna till Karin Boyes dikt Önskenatt ur hennes första diktsamling Moln, 1922 då hon endast var 22 år. Det vore en helt fantastisk upplevelse att någon gång från kabinfönstret få möta bilden av Karin Boye, så vore "hela den vida, vida rymden alldeles full av min enda önskan!"

ÖNSKENATT

Om någon stjärna lossnar
och segnar vit genom luften,
då fyller hon, sägs det, var bön, som når
den korta glimrande banan.

[...]

ty hela den tysta, tysta natten
är hela den vida, vida rymden
alldeles full av min enda önskan!
[...]
Vi anar nu att det vi kallar rymd
och glasklarhet kring Aniaras skrov
är ande, evig ande ogripbar... [...]

HARRY MARTINSON: Aniara, Sång 13


Kanske flyger Norwegian-planet med Karin Boyes bild någon gång högt över minnesplatsen i Alingsås, där hennes bön i dikten Aftonbön, ur Moln, blir så påtagligt nära:

AFTONBÖN

[...]

Du får lyfta, du får bära,
jag kan bara allting lämna.
Tag mig, led mig, var mig nära!
Ske mig vad du sen må ämna!
Harry Martinson, nära förtrogen med Karin Boye, låter oss i Cikada kanske ana något om Karin Boyes uppbrott:

[...]

Förkrymp och föreställ dig nu
att du på sagans ängar
i fjärilskläder dansar bort
från skamlighetens drängar.
Ju mer du sänker dig du hör
hur syrsa och cikada
vid hjärtats minsta strängar rör
och gör oss alla glada.

[...]

Men till vår död i ovisst kval
bland tidens mastodonter
och till vår död på våldets fält
vid pansarsprängda fronter
skall het vår sista längtan gå
till dessa timmar glada
då vi förminskade och små
lekt fjäril och cikada.

HARRY MARTINSON: Cikada
Karin Boye Sällskapet inbjuder till Cikadaspaning måndag den 12 juni på Sundby gård, då Sällskapet tillsammans med andra naturintresserade spanar efter Cikador!

Kanske blir det vid denna Cikadaspaning möjligt att uppleva något av det som vår förste Klockrikestipendiat Li Li i Klockrike den 9 maj 2009 uttrycker i sin tackdikt till Harry Martinson, för att han hedrats med Klockrikestipendiet:

[...]

I Klockrike möts vi nu. Här är 
tystnaden tyngre 
än ord. Vi flyger med cikadors
klockslag

[...]

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: