måndag 21 november 2016

SVENSK POESI - från omkring 500 till 2016 - Ett utmärkt hjälpmedel för såväl enskilt studium som för arbete i grupp!


SVENSK POESI - en ny poesiantologi 2016, under redaktion av Daniel Möller och Niklas Schiöler, presenterades på Bokmässan i Göteborg. Växjö bibliotek, som år 2016 firar 350 år, har presenterat den nya antologin och fortsätter bjuda på intressanta bokprogram, som påminner om vad Växjö biblioteks store nydanare, biskopen och bibliofilen Olof Wallquist (1755-1800) skrivit:


"Ändamålet med bibliotekets anläggning är icke att låsa in ett liggande vishetsförråd, utan att hålla det öppet för alla vänner till vetenskaper, lärdom, klokhet och snille."
Det är ett imponerande arbete på hela 1072 boksidor, som redaktörerna för SVENSK POESI nu bjuder läsaren. Antologin innehåller omkring 650 dikter, författade av uppemot 200 poeter, och spänner över hela 1500 år, från omkring 500 till 2016. Intressant är att jämföra med tidigare poesiantologier. Man saknar kanske några författare och dikter som har fallit bort, och man kan glädjas över nya som nu har tillkommit. Av Harry Martinsons omfattande poesi finns följande med i den nya antologin 2016:
Har ni sett en koltramp ..., Spökskepp, 1929
Ute på havet & Ur minnenas tåg, Nomad 1931
Blad, Nomad, rev. uppl. 1943
Fjärilen, Natur, 1934
Kväll i inlandet, Passad, 1945
Multnande stuga, Cikada, 1953
Aniara (Sång 2, 13 och 103), 1956
"Från sidan solbelyst", Tuvor, 1973


Inbjudan till Bohuslän
"Här blir du frisk till hälsan och humöret..."
Evert Taube (1890-1976)

Harry Martinson erhöll Evert Taube-stipendium 1968: "Han har förnyat klanger och rytmer i den svenska poesin på ett gripande och innerligt sätt som är oefterhärmligt, men som lånar sig synnerligen väl till visans och balladens musikantiska former..."

Harry Martinson hyllade Evert Taube på hans sjuttioårsdag i en dikt med orden:

Svårt är att fånga denna andes bris
som dansar fram runt Taube på sommarns 
vis.
I grund och botten hörs ett bud däri
om död som väntar medan sånger skrivas,
om somrar som av vinter sönderrivas.
Här gäller hålla stånd hos gröna blad
och yvigt liksom sommarn spela glad.

Till Evert Taubes åttioårsdag hälsade Harry Martinson med orden:

I en hård och brutal tid 
framhärdar du fortfarande
i det höviska.
Du tillhör allt framgent
Aquitaniens hov.

Evert Taube får med tre dikter i den nya diktantologin SVENSK POESI

Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla,
Ultra marin, 1936

Inbjudan till Bohuslän, Ballader i Bohuslän, 1943

"Så skimrande val aldrig havet - ", Svärmerier, 1946


Harry Martinsons goda vän Karin Boye får med dessa dikter i den nya diktantologin SVENSK POESI 

Jag vill möta ... & I rörelse, Härdarna, 1927
Nattens djupa violoncell, Ja visst gör det ont
& Bön till solen, För trädets skull, 1935
Odyssevs vid masten, Hur kan jag säga ..., 
& De mörka änglarna ..., De sju dödssynderna
och andra efterlämnade dikter, 1941

Eva Ström, god kännare av Harry Martinsons diktning, representeras i den nya diktantologin SVENSK POESI:

Upptäcker vi matematiken?,
Kärleken till matematiken, 1989
Den suicidala flickan, Brandenburg, 1993
Elohim, Revbensstäderna, 2002
Inkarnationen, - Barumkvinnan,
Utskuret ur ett större träd, 2013


Den nya poesiantologin SVENSK POESI 2016, är ett utmärkt hjälpmedel för såväl enskilt studium som för arbete i grupp!
Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: