lördag 19 november 2016

Kronobergs bokmässa 19 november 2016 och Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 6-7 maj 2017


Fyra litterära sällskap i Kronoberg
som möts på årets Kronobergs bokmässa 

samarbetar med Harry Martinson-sällskapet

 när Sällskapets årshögtid 2017 förläggs till 

VÄXJÖ 6-7 MAJ 2017


Pär Lagerkvist-samfundet 
Vilhelm Moberg-sällskapet
Elin Wägner-sällskapet
Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet

Kronobergs biblioteksmässa på Växjö stadsbibliotek
Willi Lang, sekr. Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet
och
Magnus Eriksson, ordf. Pär Lagerkvist-samfundet

 ~Omgivande bilder av de båda författarna~

Britta Wingerup, Vilhelm Moberg-sällskapet
och 
Ann-Christin Gunnarsson, Elin Wägner-sällskapet

 ~Omgivande bilder av de båda författarna~ 
Pär Lagerkvists samlade verk är under utgivning och för första gången har Pär Lagerkvists samlade dikter utkommit i en volym med 606 sidor.
Förordet är skrivet av hans store beundrare, Fredrik Lindström, som bl.a betonar om Pär Lagerkvists diktning:

"Det finns en anspråkslöshet som blir allt tydligare med åren, en längtan efter att ingå i sammanhang. Här möts de jättelika, existentiella perspektiven i Lagerkvists diktning med de små och vardagsnära.

Jag är ett ting,
ett föremål att brukas
i livets hus.
En skål att sättas fram
när bordet dukas
till aftonvard
i fönstrets skymningsljus.

Ej förr,
ej under dagens tider
som andra ting, som är att nyttja då.
Hon hämtar mig när det mot afton lider,
mot skymningsstund.
Och jag är lycklig så.

(Ur Vid lägereld, 1932)De litterära sällskapens bokbord på Kronobergs bokmässa 2016 bjöd mycket intressant. Jag nöjer mig här med bara en av alla de intressanta böckerna. Mycket mera bjuds när vi möts i Växjö på Harry Martinson-sällskapets årshögtid 6-7 maj 2017. Välkommen!


Rune LiljenrudInga kommentarer: