torsdag 2 april 2015

HARRY MARTINSON: PÅSKLILJAN Tidningen Arbetet 4.4.1942 "Förstummad till vår ande frist"

 
 
 
PÅSKLILJAN

Förstummad till vår ande frist.
Kan vårens lilja giva
den trösten? Inte mig emot,
ty jag vill bättre bliva.

Dess kalk kan tala annat språk
än det vi själv förvrida.
Tyst viskar liljan sina ord
om andens ängar vida.

Allt talar där om annat liv
än lystenhetens händer.
Träd ut ur djuriskt hat och kiv
och lyss till bäck och stränder.

Den ljusa liljan säger mig
hur än vi sönderskära,
att utan vår förskyllan bär
var vår på nytt sin ära.

Så är det tid för ödmjukhet
och lyhördhet och rening.
På nytt en blick ur evig sol
förkunnar evig mening.

HARRY MARTINSON
Ill. Axel Hennix
Tidningen Arbetet 4.4.1942

 

"Tyst viskar liljan sina ord
om andens ängar vida."
 
Rune Liljenrud


Inga kommentarer: