lördag 27 september 2014

De litterära sällskapen är viktiga på Bokmässan


Ingemar Lönnbom svarar för direktsändning på hemsidan
Åke Widfeldt, Johnny Karlsson och Tora Widfeldt i montern
SEMINARIUM: Harry Martinson i Brasilien
"I Rio arbetade jag med att bona golv"
Björn Larsson, Semir Susic och Paulina Helgeson

Birger Johnson finns i Saljesällskapets monter
Från Saljesällskapets monter
(Klicka på länken nedan!)

12 oktober: Nebbeboda Akademi 4 | Harry Martinson ...

harrymartinson.se/olofstrom/12-oktober-nebbeboda-akademi-4/
16 sep 2014 - Jorden vi ärvde: Markernas brukande i svensk litteratur ... Välkommen tillNebbeboda akademi 4. i Nebbeboda skola den 12 oktober 2014.

Pär Lagerkvist-samfundet och Elin Wägner-Sällskapet
Nobelpristagaren Pär Lagerkvists verk ges ut på nytt
Pär Lagerkvists brev kan här läsas i mässmontern
Litteraturtidningen Parnass
handlar om 1914 & första världskriget
Elin Wägners fredsarbete liksom
Gustaf Hellströms krigsreportage
behandlas i senaste nr av Parnass

Gustaf Hellström-sällskapets ordförande Disa Lundgren
Två styrelseledamöter i Gustaf Hellström-sällskapets monter  
Lennart Leopold och kassören Roland Persson 
Målningen av Gustaf Hellström (1882-1953)
är utförd av konstnär Axel Kleimer (1906)
Lennart Leopold föreläser på DELS-scenen 

1½ mil härifrån står världens största slag
Gustaf Hellström som korrespondent i
första världskrigets Frankrike
  Harry Martinsons dikt "Världsåskan" är aktuell efter Lennart Leopolds  föredrag om Gustaf Hellströms krigsrapportering från första världskriget, liksom dikten  också nu aktualiseras efter nästan varje nyhetssändning. 
"Vi lever i eldars och moteldars värld". 
Världsåskan


Världsåskan rullar ständigt
dess grymma vagnar bullra
i alltid något fjärran.
Tidningen kommer. Du läser om land efter land.
Världs-eldsvådan flyttar sig, byter ställe
irrigt som i pyromanens virriga eldspel.


Makterna är lika eldfarliga som de är betryggande jämnspelta.
Steppbrand mot präriebrand. Död som skall avskräcka död.
Vi lever i eldars och moteldars värld.
HARRY MARTINSON: Ur Nio dikter BLM 1980, nr 2 (s. 88)
Årets huvudtema på Bokmässan
BRASILIEN
Att falla är första boken till svenska av den brasilianske journalisten och författaren Michel Laub, född 1973 i  Porto Alegre och bostatt i São Paulo i Brasilien.
Efter Gustaf Hellström-sällskapets föreläsning av Lennart Leopold om första världskriget, är det naturligt att fortsätta med Michel Laubs tankar om överlevnad och minnen från andra världskrigets Auschwitz.

De litterära sällskapen är viktiga på BokmässanRune Liljenrud

Inga kommentarer: