onsdag 16 juli 2014

Harry Martinson ~ Akvarellmålaren Lars Lerin

 

Akvarellmålaren Lars Lerin har 2014 utkommit med ännu en värdefull akvarellbok Naturlära ~ limes norrlandicus på Albert Bonniers Förlag ISBN 978-91-0-013742-7 (416 sidor)

Två citat ur Harry Martinsons diktning har här inspirerat Lars Lerin och han hämtar idéer också från flera andra författare, såsom Werner Aspenström, Eva-Stina Byggmästar, Johann Wolfgang von Goethe, Gunnar Ekelöf, August Strindberg, Anders Lindén, Frans G. Bengtsson, Carl von Linné, Ragnar Thoursie och Tomas Tranströmer.

Citaten från Harry Martinson är hämtade från "Junikväll" ur Det enkla och det svåra, 1939 och ur "Striden för livet" från Tuvor, 1973.

"Furorna med osågade likkistbräder inne i stammarna stå höga på mon, deras toppaktigt formade kronor ha vid närmare påsyn hundäxingens form och under granen där borta står dikesfräkenet och härmar i stort sett granens form. Allt tyr sig in mot något slags centrum. Behovsskälvningarna, åtrån att vara, drar sig atomvis genaste vägen till möjligheten till så eller så i form. Hur nära ligger inte fågelfjäderns form på vissa örters blad, och man stannar till och tänker sig detta: bladen är trädens fjäderskrud och fjädrarna är fåglarnas blad. Ytliga likheter visserligen, men inte desto mindre tala de inåt mot oerhörda mötesplatser och osjungna, evigt sjungna uppkomstsånger."

HARRY MARTINSON
"Junikväll" ur Det enkla och det svåra, 1939


"Ängarnas surr och utbredda vapenrassel
faller till tystnad i tuvornas gräs.
Koltrasten håller ett vackert tal om vapenstillestånd."

HARRY MARTINSON
ur "Striden för livet" från Tuvor, 1973Källhänvisningen är tyvärr felaktig i Lars Lerins bok för citatet "Furorna med osågade likkistbräder..."

Det är tydligen alltjämt så som Biskop Bo Giertz konstaterade efter att ha hittat fel i någon av sina många utgivna  böcker:

"Man kan inte trycka en hel bok rätt".

Harry Martinson och Lars Lerin
Två mästare i givande samklang!Rune Liljenrud

Inga kommentarer: