tisdag 26 november 2013

Tal ~ Text ~ Tanke / Värdefulla litteraturprogram

Lennart Leopold, fil.dr. och universitetslektor i Svenska med särskild inriktning mot Litteraturvetenskap och ansvarig för planering av föreläsningsserien Tal ~ Text ~ Tanke,  presenterar Håkan Sandgren,  den siste föredragshållaren under höstterminen 2013 i Kristianstad
 
Högskolan Kristianstad, Folkuniversitetet, Regionmuseet i samarbete med Gustaf Hellström-sällskapet har under hösten 2013 bjudit flera intressanta litterära program med temat "Det litterära Kristianstad".  Författaren Eva Ström inledde med "Staden i världen. Några tankar kring Birgitta Trotzigs författarskap". Kristianstad hedrar "sina" många författare med gatuskyltar.
 

 
Sista programmet i höstens litterära programserie gavs 26 november, då Håkan Sandgren, fil.dr. i Litteraturvetenskap och lektor vid Högskolan Kristianstad talade om "Albert Henning - Vattenrikets lyriker".  
 
 
Håkan Sandgren gav exempel på typiska drag i Albert Hennings lyrik:
 
Besjälade landskap
Lågmäldhet och innerlighet
Sentimentalitet och nostalgi
"Artonhundratalsidealism"
Bunden, rimmad vers (t.ex. sonett)
Lokal anknytning (landskapet kring Kristianstad, italienska motiv, skaldelivet)
 
I diktsamlingen "Speglingar" (1915) finns en avdelning "ÅN" med tolv dikter, som kanske tydligast anknyter till Vattenriket och dikten "ÅN I VINTERMÖRKNING" därur, tolkade tidlöst väl stämningen under novemberkvällen den 26 november 2013, då programmet "Albert Henning - Vattenrikets lyriker" gavs i serien "Det litterära Kristianstad"
 
Ett halvsläckt kvällsljus silar
ur lätta skyars krans
ned över ån, som vilar
i luft av mörknad glans.
 
Men snabb den faller, natten,
och slättens vida land
emellan rymd och vatten
blir blott ett mörknat band.
 
Och plötsligt tända, glimma
ur dunklet fjärranfrån
guldögda ljus, som strimma
den skimmersvarta ån,
 
och född av nattens timmar,
blir hemlig skönhet huld
en vattenvärld, som glimmar
i ebenholts och guld.
 


I diktsamlingen "Meditationer" (1919) hyllar Albert Henning Vattenriket med dikten "Hembygdens landskap"
 
Stilla, stilla ligger ån och speglar
sommarmolnet, som däruppe seglar,
holmens björkar, snabba svalors färd
över fårans skimmergröna värld.
    [...]
    Ljuva syn, förtrolig för mitt öga
    mer än något under himlen höga,
    aldrig, aldrig blir din tafla tom.
    Outtömlig är dess rikedom
    [...]
 
"Blid och eterisk poet av inåtvänd läggning"; så beskrivs Albert Henning av Johannes Edfelt.
 
"En av de finaste och själfullaste lyriska poeter som för närvarande skriva på svenska". Så skrev Fredrik Böök, tidens tongivande litteraturkritiker, om Albert Henning i Sv Dbl 3 sepember 1931, med anledning av hans 50-årsdag. 
 
 

Gustaf Hellström-sällskapets ordförande Disa Lundgren, tillika ledamot av Harry Martinson-sällskapets styrelse, utgav i december 2007, genom Föreningen Gamla Kristianstadselever, en 216 sidor stor och mycket innehållsrik bok om "ATHENÆUM ~ En långlivad gymnasistförening i Kristianstad". Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas / Ovidius.  Boken omnämner bl.a. Albert Petersson Henning, "att hans litterära produktion var väl värd att läsas". (Obs namnbytet) År 1922 valdes Albert Henning till hedersledamot i Kamratföreningen Athenæum och år 1935 invaldes han där som hedersledamot ytterligare en gång!
 
 
Det finns en "Etisk problematik" med Albert Henning, framhöll Håkan Sandgren. Henning publicerade politiska artiklar under pseudonymen A. H-g bl.a. i den ultranationalistiska och pronazistiska dagstidningen Dagsposten, utgiven av Sveriges Nationella Förbund.
 
I den efterföljande diskussionen om Albert Henning kom mycket att handla om huruvida hans lyrik verkligen är "starkt förankrad i miljön kring det vi idag kallar Vattenriket" och om Albert Hennings politiska åskådning påverkar läsningen av hans lyrik.  Under diskussionen gjordes jämförelser med Harry Martinsons naturlyrik.
 
När Harry Martinson-sällskapet under årshögtiden i maj 2014 besöker Kristianstad och Gustaf Hellström-sällskapet kommer kanske diskussionen om Albert Hennings författarskap att åter aktualiseras.
 
TACK för höstens föreläsningsserie Tal ~ Text ~ Tanke och vi ser fram emot Vårterminen 2014 med tema: Första världskriget. Sigurd Rothstein inleder den 25 mars med föredraget "Första världskriget och det kollektiva minnet".
 
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: