lördag 23 november 2013

Pär Lagerkvistpriset år 2013 utdelat till Eva Ström

 
I Växjö Stadsbibliotek, där utdelandet till Eva Ström gjordes
av Växjös Litteraturpris år 2013 till Pär Lagerkvists minne
finns bild av Nobelpristagaren 1951; Konstnär: Arne Jones
 
 
Till Eva Ström, Kristianstad överlämnades 23 november 2013
  Pär Lagerkvistpriset 2013
av Pär Lagerkvistjuryns ordförande Ola Larsmo
och Växjö kommunfullmäktiges ordf. Nils Posse
 
Prismotivering:
"Eva Ströms böcker spänner över flera genrer och bärs av ett precist och vackert språk. Hennes författarskap kretsar kring de frågor om tro, otro och förtryck som också skapade Pär Lagerkvists starkaste texter."
 
Utdelningen av Pär Lagerkvistpriset 2013 gjordes under
Kronobergs bokmässa, som innehöll många programpunkter
Hedvig Lagerkvist läste texter av Pär Lagerkvist och Eva Ström 
 
Eva Ström: Den flödande lyckan Albert Bonniers Förlag, 2011
ISBN 978-91-0-012536-3
 
Harry Martinson-sällskapets Julbloggfråga 2011 gällde
Eva Ströms bok "Den flödande lyckan" och ur denna bok
lästes i samband med utdelandet av Pär Lagerkvistpriset 2013
Eva Ström är god kännare av Harry Martinsons författarskap,
vilket hon flera gånger i olika sammanhang har visat prov på  
 
 
Rune Liljenrud
 

Inga kommentarer: