söndag 20 oktober 2013

HARRY MARTINSON invigde, tillsammans med OLOF PALME, Stadsbiblioteket i Kristianstad den 13 januari 1966. GUSTAF HELLSTRÖM-rummet där tillkom efter donation av BRITT HELLSTRÖM, 30 år senare

 
Bild på Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket Kristianstad
 
I samband med invigningen den 13 januari 1966 av nya Stadsbiblioteket i Kristianstad med Bror Thornberg som arkitekt, hade Kristianstadsbladet ett samtal med Harry Martinson och i tidningen fredagen den 14 januari publiceras en artikel, undertecknad Call. (Bengt Carnevall), "Möte med Harry Martinson", där bl.a. detta finns att läsa  om Harry Martinson bland böckerna på Kristianstads nya Stadsbibliotek:
 
BIBLIOTEKET är som en lykta, den skall värma och lysa upp. Böckerna skall väljas med omsorg, man skall välja en bok som berikar ens vyer, livet är alldeles för kort för att man skall läsa underhållningsböcker. Man kan ta dessa som ett russin, men inte som huvudmål.
[...]
HARRY MARTINSON är en sällsynt ordriktig människa. Han fångar in ord och ordkonstellationer som vittnar om stark förtrogenhet med litteratur i dess riktiga bemärkelse, vittnesbörd från levande människor i en levande värld. Hans ord är mer än så, han formar inte meningarna till abstrakta och i viss mån stereotypa samlingar av ord, han formulerar dem och ger dem en egen valör, det är som just det ordet eller just den meningen sas för första gången.
Hans ord blir med andra ord poesi, meningarna får vingar och attribut som orden dagligen sällan utrustas med.  Hans konversation är något av en dikt, svindlande perspektiv än in i rymdåldern, än in i kulturhistorien, och detta med en intellektuell lätthet och rörlighet som aldrig känns påträngande, orden blir riktiga och väsentliga när han uttalar dem.
ATT SONA det förgångna, det är vår och framtidens största uppgift, säger han och pekar därvid på det ansvar vi har för allt skeendet. [...] Och tänka det måste vi göra, en människa som inte tänker hon är onyttig, inte bara för andra utan också för sig själv.
[...] Hans eget engagemang är så starkt att man tvingas lyssna, tvingas att själva börja tänka...  
 
Gustaf Hellström porträtterad av
 skolkamraten Axel Kleimer 1906,
samma år som Axel Kleimer
avslutade sina studier vid
Konstakademien i Stockholm
 
Gustaf Hellström-rummet fick sitt namn i samband med att Stadsbiblioteket i Kristianstad fick en donation av Britt Hellström. Till donationen var knutet villkoret att Gustaf Hellströms liv och verk skulle lyftas fram. Roland Persson var då bibliotekschef och den som mottog den glada donationsnyheten. Han vill nu minnas att donationen kom omkring 1996/97, alltså 30 år efter invigningen år 1966 av det nya Stadsbiblioteket i Kristianstad, som i samband med donationen anordnade ett seminarium kring Gustaf Hellströms liv och verk, gav ut en trycksak, tryckte upp diverse material, samt namngav rummet med dess målning till Gustaf Hellström.
 
 
Gustaf Hellström beskriver sin hemstad Kristianstad i bl.a. Snörmakare Lekholm får en idé, 1927 och Gustaf Hellström-sällskapet tar gärna emot andra litterära sällskap och visar på stadens många sevärdheter, som bl.a. de många litterära skyltarna i staden vittnar om.  
 


Norreport byggdes ursprungligen 1766
Till höger syns Norra kasern från 1760-talet
 
Frans G Bengtsson-sällskapet besöker oktober 2013 Kristianstad på sin höstutflykt för att lyssna till Gustaf Hellström-sällskapets ordförande Disa Lundgren tala om Athenaeum, där Frans G Bengtsson var en aktiv deltagare, både muntligt och skriftligt, liksom Fredrik Böök före honom och Birgitta Trotzig flera decennier senare. Gustaf Hellström var också medlem, men en betydligt stillsammare sådan. 
 
Våren 2014 kommer först Harry Martinson-sällskapet och sedan Hjalmar Söderberg-sällskapet för besök i det litterära Kristianstad.  
 
Rune Liljenrud
  

Inga kommentarer: