måndag 28 oktober 2013

BERÄTTARKRAFT I OLOFSTRÖM

 
Så en tanke - skörda en historia
Varje liten rännil av tankar, minnen och drömmar kan bli en betydelsefull berättelse.
Berättarkraft väcker lusten att läsa, skriva och berätta.
I mötet mellan konstformens olika utövare spirar nya gemenskaper och inspiration.
 
(Citat ur inledningen för programfoldern BERÄTTARKRAFT)
 
Lördag 26 oktober under BERÄTTARKRAFT 2013, höll författare och litteraturvetare Karl Lindqvist, i Harry Martinson-rummet på Olofströms bibliotek, en mycket belärande föreläsning Lille Martin och Kjell Loväng - Berättarstilar hos Harry Martinson och Sven Edvin Salje. Han uppehöll sig främst vid böckerna  Harry Martinson: Nässlorna blomma (1935) och Sven Edvin Salje: På dessa skuldror (1942), som filmatiserades 1948. 
 

Karl Lindqvist (bild), Jönköping har ett stort författarskap. År 1980 framlade han vid Uppsala universitet avhandlingen Individ grupp gemenskap: Studier i de unga tiotalisternas litteratur. Den behandlar främst Ludvig Nordström samt Elin Wägner, som han också skriver om i antologin Elin Wägner - Det första fotstegets moder (2009). Tillsammans med Anders Lindqvist svarar han för ett studiematerial för gymnasiet Människans texter: Litteraturen (2012). Till detta material hör också en webbdel. 
 
 
I Harry Martinsons Nässlorna blomma är huvudpersonen Martin ett barn med mycket av svåra självbiografiska minnen från författaren, som han på Moas torp Johannesdal i Ösmo, samlade krafter till att bearbeta för att kunna berätta. Tryggheten som Harry upplever på Moas torp gör att han kan skriva om sin svåra barndom, som genom Martin alltifrån han är tre år, bearbetas och beskrivs såväl konkret utifrån som inlevande inifrån med inre monolog. Det är fantasin som räddar Harry Martinson i hans svåra uppväxt, framhöll Karl Lindqvist i sitt föredrag.    
 

År 1941 inbjöd Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag (LTs förlag) till romanpristävlan med verk som "böra behandla den svenska jordbruksbefolkningens liv och gärning i nutiden". Tävlingstiden utgick 15 maj 1942. Prissumman var 10.000 kr att fördelas på ett första pris om 5.000 kr, ett andra på 3.000 kr och ett tredje på 2.000 kr. I juryn som skulle döma ingick förutom LTs representanter också författarna Vilhelm Moberg, Albert Viksten och Irja Browallius.
 
Karl Lindqvist menade i sitt föredrag under BERÄTTARKRAFT att det var Vilhelm Moberg som gav utslaget, så att Sven Edvin Salje erhöll första pris i tävlingen för bidraget På dessa skuldror (1942) och därmed var Sven Edvin Salje berömd och hans kommande stora författarskap om Familjen Loväng i Motorpa by påbörjat. På dessa skuldror filmatiserades 1948 med bl.a. Ulf Palme, Holger Löwenadler och Anita Björk som skådespelare.
 
Huvudpersonen Kjell Loväng i På dessa skuldror är en vuxen, i jämförelse med Martin, som är ett barn i Harry Martinsons Nässlorna blomma. Båda berättelserna påverkas av uppväxt, natur, arbete och människor. Martin mister sin far vid sex års ålder och Sven Edvins Saljes far dog då Sven Edvin var 16 år gammal. Hur skulle det bli?

Martin genomlever sin svåra uppväxt i hembyn, buren av en längtan att komma bort därifrån. Det är en markering i att Harry Martinsons fortsättning på barndomsskildringen Nässlorna blomma heter just Vägen ut. Då är han 16 år och Harry Martinson hade aldrig tanke på att vilja komma tillbaka och leva i det han lämnat. Nässlorna blomma slutar, och måste sluta mörkt efter den uppgörelse med sin barndom som Harry Martinson orkat med att göra i boken, som han inleder med "Jag frös vid min barndoms härd". Boken slutar i besvikelsen på "Ålderdomshem av sten", där Martin börjat känna en spirande trygghet i föreståndarinnan Fröken Tyras omsorg om honom, men hon skördas av den svårartade nervfeberepidemin som härjar i bygden och boken slutar med att Vikarie-Fröken svarar på Martins förtvivlade fråga "Lever Fröken Tyra?" med "det han inte ville höra:  - Nej! Hon är död!!!"
 
Efter att en tid ha arbetat som spårvagnskonduktör i Stockholm återvänder Kjell Loväng hem till sin barndoms by och hemgården, som under tiden vanskötts och han satsar all sin kraft på att resa gården ur förfallet. Tillsammans med sin livskamrat Birgit ser han framåt, trots alla motgångar, och hoppfullt slutar På dessa skuldror med att Kjell och Birgit låter blicken glida "bort till ett par grå spåntak och en vitrappad gråstensskorsten, som sticker upp ur högsommargrönskan. Där är det de ska börja." 
 
 
Karl Lindqvist gjorde i sitt föredrag under BERÄTTARKRAFT  Lille Martin och Kjell Loväng - Berättarstilar hos Harry Martinson och Sven Edvin Salje flera hänvisningar till Staffan Söderbloms bok HARRY MARTINSON (1994) och Kars-Fredrik Björns bok  SJUNG DIG SJÄLV EN SÅNG (1981)

Staffan Söderblom, professor i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet, föreläste under årshögtiden i Stockholm 4 maj 2013 över ämnet "Harry Martinson - hemlöshetens diktare" och inledde med Harry Martinsons dikt "Hembyn", en dikt som tidigt var med och formade föreställningen om hans författarskap.
 
  
 
Karl-Fredrik Björn var den förste utanför familjen som läste Sven Edvin Saljes prisroman På dessa skuldror och han skrev manus till filmen efter romanen som hade premiär i oktober 1948, alltså i år för 65 år sedan.

 
Halva texten är läsarens: Om författande och reception av litterär text  är titeln på en bok av Karl Lindqvist (1996) och han fick varmt tacksamma applåder för sin föreläsning Lille Martin och Kjell Loväng - Berättarstilar hos Harry Martinson och Sven Edvin Salje under BERÄTTARKRAFT 2013 i Olofström. Vid omläsning av böckerna Harry Martinsons Nässlorna blomma och Sven Edvin Saljes På dessa skuldror ger Karl Lindqvist god hjälp vid "reception av litterär text".  

Olofström kommuns kulturchef Elisabeth Jansson, som är styrelsesuppleant i Harry Martinson-sällskapet överlämnade från Olofströms kommun, utsedd av SKTF/Vision till årets kulturkommun 2013, en innehållsrik kasse med "litterärt godis", bl.a. boken Utflykt i tiden ~ Olofströmsbor berättar om bygdens historia. Boken innehåller vidare läsning om Harry Martinson och Sven Edvin Salje  liksom om många andra personligheter i denna kulturrika bygd!

Rune Liljenrud
 
  

Inga kommentarer: