söndag 14 april 2013

Harry Martinson: "Nu är vinter och hitlersk frost över jorden. Klagande speglar jag min själ i sorundafloden."


Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Documents\Gustaf Hellström\Hemsidan\gustafhellström.se root\LOGO.JPG
Gustaf Hellström-sällskapet

Harry Martinson insåg tidigt vad som hände i Europa.

Den 6 mars 1933 skriver han till Dr Carl Björkman, Nya Dagligt Allehanda, Stockholm:
"Nu är vinter och hitlersk frost över jorden. Klagande speglar jag min själ i sorundafloden."

Den 10 mars 1933 skriver han till Hans Larsson, Professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet:
"Världen rustar sig och rustar sig och har allt utom tillit. Den tror bara på pansar och brynja. Dock tror jag nu att det är ett brott mot livets källa att allt för mycket misströsta. Man vill i det längsta tro att elementärgrunden inte kan förvanskas, även om man under vissa tider av historien demagogiskt förvänder synen på större delen av släktet. De primära förutsättningarna för nya vårar, ny klarsyn, ny enkelhet och ny strömingjutning i källan bor oåtkomligt i Guds och varats bottennatur.
Den mera klarsynta delen av den unga tänkande eller beskrivande diktargenerationen har - och det är min stora glädje, insett detta och avskalar man ismernas arroganta jargong finner man kärnan vara tron på de primära livsfundamenten: jorden, instinkterna, intuitionen, den sunda självklarheten i all-livets förlopp. Samma diktargeneration står likaledes på säker urmark då den - kanske ännu något oklar i uttrycket - skiljer på de av livet självt alstrade instinkterna och de av demagogerna upphetsade och förljugna."
 

Gustaf Hellström insåg tidigt vad som hände i Europa.

Gustaf Hellström (1882-1953)
Konstnär: Axel Kleimer (1906)
 
Gustaf Hellström-sällskapet hade årsmöte 14 april 2013 i Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads stadsbibliotek medan Gustaf Hellström blickade ner över årsmötet ur Konstnärs Axel Kleimers praktfulla målning. Ordförandeskapet sköttes med sedvanlig ackuratess av Disa Lundgren, som också omvaldes som ordförande i Sällskapet. Hon informerade om Gustaf Hellström-sällskapets arbete och uttryckte särskilt glädje över de litterära skyltar som skall bli ett tjugotal, varav de flesta nu finns utplacerade i Kristianstad. Ett mycket stort arbete som är högst aktuellt är utgivandet av Gustaf Hellströms bok från 1933 års Tyskland.

Disa Lundgren, som tillhör Harry Martinson-sällskapets styrelse och är ordförande i Klockrikestipendiets jury, talade om gott samarbete mellan våra sällskap. 

 
Litterära skyltar i Kristianstad
 
 
Nytryck av Gustaf Hellströms bok
 

I år 2013 - 80 år efter Europas ödesår 1933 med Hitlers maktövertagande - avser Gustaf Hellström-sällskapet att ge ut nytryck av Gustaf Hellströms bok DET TREDJE RIKET - FRÅN HITLERKUPP TILL TYSK FOLKENIGHET. Detta är reportage från Gustaf Hellström rsesa i Tyskland 1933, just efter Hitlers maktövertagande. Boken visar att utrikeskorrespondenten och författaren Gustaf Hellström verkligen såg och genomskådade den våldslära som låg bakom nazisternas maktövertagande. Det som Gustaf Hellström här så klarsynt skriver om rimmar väl med vad Harry Martinson visste och berörde i sitt brev den 10 mars 1933 till Hans Larsson, Professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet.
 

 

Efter Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte  talade styrelsemedlemmen, högskolelektor Sigurd Rothstein om en bok av Gustaf Hellström på tyska, som några månader före Andra Världskrigets utbrott publicerades i Tredje Riket.
 
Meister Lekholm hat eine Idee
 

 Omslagsbild på andra upplagan av
 Meister Lekholm hat eine Idee
 
Snörmakare Lekholm får en idé som utkom i Sverige 1927, fanns i juni år 1939 på de tyska bokhandelsdiskarna med titeln Meister Lekholm hat eine Idee. I Sigurd Rothsteins föredrag vid Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte jämfördes mycket intressant den tyska utgåvan med det svenska originalet. I den tyska utgåvan saknas text som kunde misshaga nazismen! Här några exempel på vad som saknas:

D:r Holmes alla kval inför mötet med fadern finns inte med. Män med sådana självkval har ingen plats i det "tyska tänket".

Den försvarspolitiska debatt och meningsutbyte som äger rum mellan kusinerna och officerarna Peter och Paul Lekholm finns inte med.

Snörmakare Lekholms åsikter om Tyskland och om sin tyskättade hustru Augusta Töpfer,  "Tyskland, det är förbannelsen här i världen", finns inte med.

Flera av Gamla Testamentets judiska gestalter är strukna och särskilt uppehöll sig Sigurd Rothsteins i sitt föredrag vid den nersupne musikern Anders Lekholm, som ville skapa musik kring Jeftas återkomst och ett skeende i Domarboken. Alla passager som är relaterade till Jefta är borta i den tyska översättningen.

Ovärderlig vid studium av Gustaf Hellströms författarskap är boken
Gustaf Hellström och hans tid 
År 1942, under brinnande världskrig, invaldes Gustaf Hellström som ledamot av Svenska Akademien, stol 18. År 1949 invaldes Harry Martinson som ledamot av Svenska Akademien, stol 15 och välkomsthälsades dit av Gustaf Hellström, som i brev 2 april 1949 får hjärtligt tack härför av Harry Martinson, som skriver: "Det känns tryggt att veta, att Du sitter där. Så blir det inte så overkligt."  De båda ledamöterna fick endast fyra gemensamma år i Svenska Akademien. Gustaf Hellström avled 1953.

Det är intressant att notera att medan Gustaf Hellström och Harry Martinson samarbetade i Svenska Akademien gavs Nobelpris i litteratur till humanitetens och tankefrihetens förkämpar Bertrand Russel, Pär Lagerkvist och Winston Churchill
  

LYSSNA . . .
 
Lyssna till ådran,
källornas ådra,
källornas ådra i livets mitt!
Allt vad ur tonande djup du hör,
allt vad du hör, är ditt.
 
Miste du ådran,
källornas ådra,
källornas ådra i livet mitt -
miste du ock din sjungande själ,
miste du allt som var ditt.
 
 
HARRY MARTINSON: Ur Spökskepp (1929)
 
 

Rune Liljenrud

  


Inga kommentarer: