söndag 5 september 2010

STILLA FLÖT ÅN - Litterärt konstverk


Konstverket STILLA FLÖT ÅN, som finns på fasaden till Olofströms bibliotek mot Ö. Storgatan i Olofström, är av Kenneth Skarphagen, Jämshög och Bob Matson, Asarum. Konstverket beställdes inom projektet "Författarbygden Jämshög med omnejd", som delvis finansierats av EU och Leader + Blekingen. Olofströms kommun avsatte medel under åren 2006-07 och utsmyckningen inköptes 2007-10-10.

Konstverkets storlek är 400 x 200 cm och tekniken är emalj. Konstnärerna Kenneth Skarphagen och Bob Matson har sina signaturer tillsammans med konstverkets namn, STILLA FLÖT ÅN samt årtalet 2007, på en emaljplatta under konstverkets högra kant.


Konstverket STILLA FLÖT ÅN är en innehållsrik bildberättelse, som knyter an till Harry Martinsons och Sven Edvin Saljes författarskap. Bygdens historia och nutid - jordbruk, skogsbruk, hantverk, industri, kraftverk, kyrka, skola, natur, Blekinges bokskog och Li Kans katalpaträd, Holjeån, hav och sjömanskap, Kustridaren och Aniaras rymdfärd - fångar betraktarens blick, engagerar och skapar intresse till ny och fördjupad läsning ur Martinsons och Saljes diktning. Jämshög och Olofström har rik kultur och de litterära konstverken stärker intresset för orterna och landskapet Blekinge.

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: