fredag 23 juli 2010

Jämshög / Olofström är rikt på kultur

Jämshög / Olofström är rikt på kultur. Flera konstverk med anknytning till bygdens stora författare, finns där i den offentliga miljön. Två konstverk är nya för i år - båda av Kristianstadskonstnären Börje Berglund. "Förspel" heter det konstverk som placerats i parken utanför gamla läkarvillan i Jämshög. "Förspel" liknar en plog, men är två i jorden nedstuckna sidor ur en bok - Sven Edvin Saljes ungdomsverk "Förspel". Saljesällskapet har med texten i sin årsbok 2003-04 "Sven Edvin Salje - den stora läsekretsens författare". Boksidorna är 2,5 meter höga, gjutna i betong och mellan dem finns ett äppelträd planterat. En sittplats inbjuder besökare till eftertanke och meditation.

Saljetexten på konstverkets vänstra bokblad:Från sommaren efter konfirmationen minns jag mest en oerhörd osäkerhet inför framtiden. Vad skulle jag bli? Var få arbete? En mörk ångest inför de vuxnas värld kom över mig. Den finns kvar inom mig än. Redan som barn och med örat mot snäckan hade jag anat vad som väntade. Natten har jag fruktat för de onda drömmarnas och mörkrets egen skull. Morgonen för ljusets avslöjande kraft. Jag flydde till böckerna. I många år kände jag igen mig själv. De blev min religion. När jag sedan började skriva, märkte jag snart, att det hela var en flykt, en flykt ur en verklighetSaljetexten på konstverkets högra bokblad:


in i en annan. För diktaren är dikten alltid en verklighet, en kuslig och mörk verklighet.
Vi ägde och brukade ett par tunnland. I lagården fanns en ko, ett par svin och en flock höns. Far var jorddrömmare, fysiskt stark och arbetsvillig, men bakom vardagens attityd vek och grubblande. Kraft till att fatta beslut, styrka mot livets svårigheter, fick han genom mor. Det var hon som visste vägen ur de svåra passagerna. Ett eget jordbruk, ett slut med springandet från gård till gård, från hus till hus med snickarverktygen i lådan på ryggen. Så möttes far och jag på vårt t...


~~~~~~~~~~Konstverket "Vägskäl” av Kristianstadskonstnären Börje Berglund med Martinson- och Saljetexter, finns utanför Olofströms bibliotek. Båda konstverken - "Förspel" och "Vägskäl" - har invigts år 2010.


Se bloggen 26 augusti:

"Nytt litterärt konstverk med Martinson- och Saljetexter"Rune Liljenrud

Inga kommentarer: