onsdag 30 december 2009

Gott Nytt År 2010 med goda, årsjubilerande Harry Martinson-böcker

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Under år 2010 årsjubilerar flera av Harry Martinsons böcker: Nässlorna blomma, 1935 ~ Verklighet till döds, 1940 ~ Passad, 1945 ~ Vagnen, 1960 ~ Doriderna, 1980
Första utgivningsdag anges enligt Carl-Otto von Sydows Harry Martinson-bibliografi. Böckerna har utgivits i många olika upplagor, bl a av Förlaget Kassettbok.

Nässlorna blomma, 75 år ~ Fanns i bokhandeln den 13 november 1935 ~Jag var liten i lyssnandets dagar.
Tandlösa munnar berättade i sena höstar
om spetälsk kärrsäd och
beska mjöldrygans blomma.
Jag frös vid min barndoms härd.


HARRY MARTINSON: Ur Nässlorna blomma

Verklighet till döds, 70 år
~ Fanns i bokhandeln
"under senare delen av oktober"
1940 ~

Ny upplaga i faksimiletryck år 1990
- Harry Martinson-sällskapets årsbokI den glatta nyponröda
bussen till stationen,
sutto alla mänskor tysta.
Motorn angav tonen.

Så gör motorn runt i världen
mänskorna försagda.
Sakta stiger fatalismen
ur det innelagda.

Vad de inte hinner säga
sker och allting skrider
som en invand vardagsart
hän mot död och strider.


DÖDEN GENOM VATTEN


HARRY MARTINSON: Ur Verklighet till döds


PASSAD, 65 år

~ Fanns i bokhandeln
den 14 november 1945 ~

Ny utgåva 1966 ~ En DelfinbokSanningen är den goda viljan att i besinning
vaka och vara.


HARRY MARTINSON: Ur Passad
VAGNEN, 50 år

~ Fanns i bokhandeln
den 17 november 1960 ~NATUR OCH MÄNNISKA

Inget hav ber om sötma i sin våg,
ingen skog om sälta i trädens sav.
Naturen behåller sin linje, sin smak.
Så behålle mänskan sin konst
att vara den gode, icke den onde.


HARRY MARTINSON: Ur VagnenDORIDERNA, 30 år ~ Fanns i bokhandeln den 6 september 1980 ~
Efterlämnade dikter och prosastycken i urval och med företal av Tord Hall


Nu vill jag sjunga för mitt öra
och ber det lyssna till en röst
som sänker sig att ej förstöra
det språk jag samlat in till tröst.
Till tröst för livet och för döden
jag viskar lyhördhetens pris
var gång när språkets syndaflöden
med storm förrycker andens bris.


~~~

Var finns klartexten.
Det är denna jag söker.
Den som stämmer
men ändå ger sång.


HARRY MARTINSON: Ur DoridernaGott Nytt Harry Martinson-år 2010

Julros, Helleborus nigerRune Liljenrud

Inga kommentarer: