torsdag 10 december 2009

"Av honom har jag mycket att lära"


Harry Martinson-sällskapet och Radio Blekinge har utgivit radiointervjuer med Harry Martinson. I en av dessa samtalar Johan Wrede med Harry Martinson om Kjell Espmarks studie i Martinsons lyriska metod 1927-1934 - Harry Martinson erövrar sitt språk, 1970. Martinson nämner litterär påverkan av garanterade folkböcker såsom Folkskolans läsebok, Bibel och Psalmbok. Martinson läste mycket, bl a av författarna Viktor Rydberg, Rydyard Kipling, Gustaf Fröding, Dan Andersson, Jack London och Carl Sandburg. Samtidigt som Martinson läste dessa författare så tog han också del av vad som skrevs om dem. Martinson berör den process under vilken diktande skapas och nämner allmänläsningens allmänpåverkan, som aldrig kan spåras upp.Allra mest erkännande är Harry Martinson när han talar om den finlandssvenske författaren Rabbe Enckell - lyriker, dramatiker, essäist och kritiker (1903-1974). Martinson talar om Enckell i termer av mästerskap och lärjungeskap. "Jag underordnar mig såsom lärjunge till Rabbe Enckell och anser mig fortfarande vara hans lärjunge och han är min mästare."

Av brev 1961 till författarinnan Tora Dahl, som fick Aniarapriset 1978, framgår att Rabbe Enckell alltid känt "någon andlig gemenskap med Harry, trots alla olikheter, hans begåvning har ju så mycket fler och andra resurser med en vidsträckt beläsenhet och erfarenhet som inte alls är min, men det är inte på det jag tänker utan på en viss klangbottengemenskap i naturupplevelsen, som varken hos honom eller mej företer en alltför sårig bild." Rabbe Enckell var liksom Harry Martinson en framstående målare och konstnär. Bokomslaget ovan visar ett av Rabbe Enckells självporträtt.

Vandra mot öppenhetens rike
där tingen mogna till bistånd
åt var fruktbar tanke
Var själv årstid så skall du icke sakna
en mening
Bered din vår bered din höst
Bered dig vinter och sommar


RABBE ENCKELL: Ur Strån över backen, 1958Professorn i praktisk filosofi Ingemar Hedenius, läste Rabbe Enckell. Det lärde vi studenter oss, när vi satt såsom vid "Gamaliels fötter" och i vårt val av livsåskådning, också lyssnade till Hedenius' utläggningar om Tro och vetande vid Uppsala universitet. På initiativ av Ingemar Hedenius blev Rabbe Enckell hedersdoktor i Uppsala 1963. År 1974 utgav Ingemar Hedenius ett urval dikter av Rabbe Enckell, med belärande kommentarer. Hedenius anser Rabbe Enckell vara en av de största författarna på svenskt språk och han karakteriserar honom som "en av de ärligaste, subtilaste och rikast begåvade i sin generation".

denna stillhet
mångtusenårig
kanske inte finns kvar i morgon
denna björk
miljoner år
kanske inte finns kvar i morgon
det är djärvt nog att ha existerat länge
långt bakom denna ljusa natt
väckt av sin egen tidspillan
hösåtars slagna mark
lyser som bord
mot en himmels frid
kanske bara den finns kvar i morgon


RABBE ENCKELL: Ur Det är dags, 1965

Litteraturvetaren, fil.dr Louise Ekelunds doktorsavhandling Rabbe Enckell - Modernism och klassicism, utkom 1974, samma år som Rabbe Enckell avled. En uppföljare utgavs 1982, Rabbe Enckell - Lyriker av den svåra skolan. I boken Rabbe Enckell - Gräshoppans och Orfeus diktare, ses Rabbe Enckells författarskap i dess helhet, fram till sista diktsamlingen Flyende spegel, som utkom postumt hösten 1974. Boken innehåller också 27 färgbilder av Rabbe Enckells konstverk samt ett antal bilder i svartvitt.
Vad vinner en flyende spegel?
I flykten går tiden förbi


När gräset möter
sin spegelbild i vattnet -Du är inte ensam
om du gör ditt sinne mjukt av ensamheter
också andras ty betraktar du tillräckligt länge
en fläck av jord och gräs
rör där sig alltid något
och påminner oss


RABBE ENCKELL: Ur Flyende spegel, 1974


Louise Ekelund kände Rabbe Enckell från 1962 och fram till hans död 17 juni 1974. Hennes viktiga forskarmöda ger ett värdefullt bidrag till förståelse av varför Harry Martinson så högt aktade Rabbe Enckell, att han ansåg sig själv som lärjunge till Enckell som mästare.Av ett enda ord kan man som med ett litet
saffran färga ett helt bröd eller som med
en blodsdroppe färga ett kärl
med renaste vatten


Du kan aldrig skriva vackert
om du knyter handen
När författaren och vinnaren av Augustpriset mm mm Björn Ranelid, signerar sina böcker, för jag Harry Martinsons författarskap på tal. Ranelid är mycket erkännande av Harry Martinson och säger "Av honom har jag mycket att lära".
I min bok har Björn Ranelid skrivit "Harry Martinson är världens främsta naturpoet". Den stora uppskattningen av Harry Martinson från Björn Ranelid gläder mig mycket. Med Martinson-lupp läser jag nu Björn Ranelids Aforismer och metaforer ur hans senaste bok Jag skänker dig mina vackraste ord , där han bl a skriver

Biblioteket är vår blodbank.
Bokhandlarna är de röda och vita
blodkropparna, men författaren är själva
kroppen och själen.


I efterlämnade dikter Doriderna, 1980 skriver Harry Martinson

Gåtan

I atomer och i vintergator
blåser gåtor genom gåtors etrar,
spelar gåtans stora integrator
existensens brusande koraler.

Gåtan är det djupaste och största.
Där får inte tron och inte tvivlet fäste.
Tvivlare går hem och ser i väggen.
Trons utropare får tunna stämmor.
Gåtan står där och ser in i alla.

Mindre gåtor överlämnar guden
till den ängel som fått gåtans gåva.
Ängeln minskar sedan dessa gåtor
till ett omfång lämpat för vår ande.
Men den största gåtan gömmmer guden.Björn Ranelid skriver 2009 i Jag skänker dig mina vackraste ord

Människan är en gåta som hon aldrig
kan tyda. Om hon hade svaret, så hade
hon förlorat meningen med livet.
Gåtan är meningen.Harry Martinson berättar för Johan Wrede att det var på Göteborgs Stadsbiblioteks läsesal som han vid läsning av några dikter av Rabbe Enckell, greps oerhört starkt av dem. Det blev en fullständig uppenbarelse, säger Harry Martinson. Vid sammanträde med Harry Martinson-sällskapets styrelse den 3 februari 2007 i Göteborg - inte långt från Göteborgs Stadsbiblioteks läsesal- läste styrelseledamoten Bengt Bejmar i sammanträdet den dikt, som han då hade valt till Månadens Martinson för Harry Martinson-sällskapets hemsida

Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai
och ett kilskriftkunnigt Babylon.
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.


HARRY MARTINSON: Bokland Ur Boken i vårt hjärta (1969)

Olofström kommuns bibliotek har en Harry Martinson-samling i ett särskilt rum "Harry Martinson-rummet". Samlingen består till större delen av böcker från Harry Martinsons privata bibliotek, en donation av Martinsons familj. Harry Martinsons egen samling rymmer närmare 2000 titlar, både skönlitteratur och facklitteratur. Det mest unika med samlingen är att mer än hälften av böckerna är försedda med dedikationer från nästan alla tänkbara 1900-talsförfattare.

Harry Martinson-samlingen omfattar också en växande samling av allt som skrivits av och om Harry Martinson: originalutgåvor, nyutgivningar, antologier, biografier, översättningar, tidningar och tidskrifter m.m. Hela samlingen omfattar nästan 2500 titlar.

I Harry Martinson-rummet finns också konst med anknytning till Harry Martinson, t ex "Giv doft i blomma" av Bror Hjort och en replik av Harry Martinsons nobeldiplom gjort av konstnär Gunnar Brusewitz. Mer finns att läsa på Olofström kommuns hemsida. Bl a finns där bibliotekarie Gunilla Aldéns sammanställning av översättningar av Harry Martinson (pdf).

~~~

I dag den 10 december 2009 på Nobeldagen, gläder jag mig åt Nobelpris i litteratur till HERTA MÜLLER, "som med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap".

Herta Müllers Nobelföreläsning i Börssalen:
"Mot förtal är man maktlös"

Min bloggrubrik kompletteras tacksamt med
"Av henne har jag mycket att lära".

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: