tisdag 3 november 2009

Svenska Akademiens Harry Martinson ~ Nära på kylskåpet!


PATRIK HAMMARSTRAND skriver i Månadens Martinson för november månad 2009 bl a detta:

"Min rekommendation är en dos valfri Harry Martinson att sättas upp på valfri plats i hemmet, till exempel på kylskåpet, så att man dagligen påminns om vad som är viktigt, kan stanna upp de där extra minuterna, slappna av, ladda batterierna och inse att livet är för kort och för viktigt för att man bara skall rusa vidare och så småningom upptäcka att allt har passerat utan att man har märkt det och utan att man har hunnit njuta."

FN-dagen, den 25 oktober 2009 var vi, i samband med Harry Martinson-sällskapet 25 år, samlade på Svenska Akademien, Stockholm. Programmet "Samsyn och framtidssyn" handlade om Elin Wägner och Harry Martinson, som båda innehaft stol nr 15 i Svenska Akademien. Kjell Espmark, ledamot av Svenska Akademien, hälsade välkommen. Vi fick bl a lyssna till ett lärt panelsamtal mellan


Birgitta Holm - Författare och professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. År 2006 erhöll hon Moa-priset / Moa Martinson-stipendiet, ett litterärt pris som sedan år 1989 utdelas av Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och Moas vänner. Juryn inleder sin motivering till priset med "Litteraturvetaren Birgitta Holm är en av Sveriges mest kända folkbildare"

Kristin Olsoni - Finländsk regissör och grundare av Klockriketeatern i Helsingfors tillsammans med Martin Kurtén. Olsoni och Kurtén erhöll Stora Harry Martinsonpriset 1992. I Harry Martinson-sällskapets samlade utgåva av Harry Martinsons verk har Kristin Olsoni skrivit efterord till "Vägen till Klockrike" med titeln "En vandring i förnedring och försoning"

Bo Göranzon - Professor emeritus vid KTH, gästprofessor i yrkeskunnande och teknologi vid Linnéuniversitetet i Växjö, mångårig arrangör av Dialogseminarier

Bengt Emil Johnson - Poet, författare, radioman, kompositör och skribent. I Harry Martinson-sällskapets samlade utgåva av Harry Martinsons verk har Bengt Emil Johnson skrivit efterord till Naturessäer - Svärmare och harkrank, Midsommardalen, Det enkla och det svåra samt Utsikt från en grästuva med titeln "Det allestädes närvarande"

Skådespelaren Anita König gav en scenisk tolkning av Elin Wägners Pennskaftet. Anita König erhöll år 2003 Moa-priset / Moa Martinson-stipendiet med motiveringen ”En skådespelerska med folkbildarsjäl”.


Tack för en givande dag på Svenska Akademien tillsammans med Elin Wägner-sällskapet och Karin Boye Sällskapet!

I samband med besöket på Svenska Akademien kunde jag köpa Harry Martinson ~ kylskåpspoesi. Det är en ask som innehåller 360 magneter med ord, som hämtats från Harry Martinsons roman- och diktkonst. På detta lekfulla sätt kan man skriva sin egen poesi med Harry Martinsons ord, färgade av Harry Martinsons teman jord, hav och rymd.

Tack Patrik för Din Månadens Martinson och för Ditt kylskåpstips!
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: