tisdag 12 maj 2009

Poeten Li Li - Vår förste Klockrikestipendiat


Vi måste in i en krets
Presentation av Li Li i Klockrike 9 maj 2009

Vi måste in i en krets.
Jorden har svävat in i en krets
som givit den sitt ljus, men även
omgärdat den med mörker/.../
Vissa kretsar är stängda för omvärlden
Men allt måste in i en krets
En meningsfull/.../


Poeten Li Li vet mycket om utanförskap och längtan in i en meningsfull krets. Han får nu Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne ”För besjälat författarskap och lyhört inkännande översättningsarbete, som i språklig kamp med symboler, precisa ord och uttryck, tecken och bilder, skapar vägar mellan olika kulturer”.

Li Li har upplevt och skriver om att

Det finns länder som har gott om människor
men ont om mänsklighet


affärer som står närmare varann än människorna

Osynligt rör sig människorna bakom de stängda fönstren i de döljande hjärtehusen

Det är dags att tala med oss

Vi dricker språkets ensamhet

Men främlingskap uttrycks av Li Li inte som en brist inom oss, utan som en brist mellan oss, något som vi har makt att förändra.

Jag väntar. Jag ser hur jag en snöig julafton passerade Sibyllegatan, Karlavägen, och hur min blick, som sökte något gott - lycka - i de ljustindrande fönstren, studsade tillbaka. Jag frös, mitt ibland ögonen. Men jag stannar kvar. Tror att någon ska se mig och ge glädje.

Det är gudomligt: när en blick låter en annan speglas i sig

Här är Li Lis tankar nära inledningsdikten i Harry Martinsons Nässlorna blomma "Jag var liten i lyssnandets dagar /…/ Jag frös vid min barndoms härd".

Dag Hammarskjöld skriver i Vägmärken: ”Godhet är något så enkelt: att finnas för andra”. ”Öppenheten för livet ger en blixtlik insikt i andras livssituation. Ett krav: att också handla därefter”.

"Liv uppstår ur möten" påminner oss Göran Tunström om.

"Vi måste in i en krets" skriver Li Li i sin första diktsamling Sömnlös. Den djupa innebörden i Li Lis samlade diktning riktas mot människan själv, att vi skall utnyttja vår potential, de gåvor och möjligheter vi fått, att hjälpa varandra i goda gemenskaper.

Li Li, föddes i Shanghai år 1961, kom 1987 till Sverige och har här gett ut sju diktsamlingar, som citaten här är hämtade ur. Efter att han förlorat sin mor skriver han om minnena i sin senaste diktsamling Ursprunget, 2007: Mors billiga blå blus med vita små blommor, som hon bar under strävsamt liv i kärlekens omsorg blir för honom i minnet något verkligt och stort, som han inte kan leva utan - Mors billiga, blå blus med små vita blommor blir till stjärnhimmel över hans liv:

En billig, blå blus
med små vita blommor
Genom min röda barndom
och otaliga gråa högtider
gick du i den
Över mig, ett kringirrande minne
vecklas den nu ut: stjärnhimlen


Tack käre Li Li att Du kommit in i vår krets och berikat den med Dig själv och Din diktning!

Välkommen att ta emot det nyinrättade Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne av vår ordförande i Harry Martinson-sällskapet, Åke Widfeldt.

- Ur Åke Widfeldts manus för talet till Li Li hämtar jag detta:

Det är med stor glädje vi i Harry Martinson-sällskapet nu ska överlämna det första Klockrikestipendiet till dig, född och uppvuxen i Kina. Ditt modersmål är kinesiskan, ett gigantiskt världsspråk. Vi känner stor tacksamhet att du nu också på ett suveränt sätt behärskar ett av världens små minoritetsspråk, svenskan, och skriver en poesi som mången svensk diktare kan avundas dig. Du är ett levande bevis på att Kiplings gamla tes om att öst och väst aldrig möts var fel. En som fint beskrivit detta är Erik Löfvendahl, som i en recension i LO-tidningen skriver så här om din senaste diktsamling Ursprunget :

”Stolt och förundrad kan jag skriva den svenske författaren Li Li, precis som jag lika stolt kan skriva den svenske författaren Theodor Kallifatides. Båda berikar det svenska språket med sina erfarenheter från andra länder och kulturer. Li Li har skrivit en av de vackraste diktsamlingar jag någonsin läst och den borde finnas i varje klassrum i Sverige, alltifrån lågstadiet till gymnasiet… ”

- Åke Widfeldt knöt an härtill och hoppades, att Motala kommun kunde börja med att ha Li Li´s diktsamling Ursprunget i skolornas klassrum. Därefter överlämnade han till Li Li prissumman, vilken i år är på 25 000 kr, samt diplom, som utvisar värdigheten av det första Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne.


Efter mottagandet av Klockrikestipendiet och diplom, som utvisar värdigheten, tackade Li Li med en nyskriven dikt:

Tacktal till Klockrikestipendiet
-- till Harry Martinson

Vi kände varann sedan länge. Innan jag lärde mig
att läsa klockan. Innan jag började gå

Ditt kinesiska leende. En cikadas röst
”Också du kommer att bli en luffare, en hemlös!”

Jag översatte din Aniara och blev ditt
plötsliga storskratt. Ett skratt mörkare än gråt

I Klockrike möts vi nu. Här är tystnaden tyngre
än ord. Vi flyger med cikadors klockslag

”En luffare är en poet. Ur hans vandringar
föds hans hem: en dröm, det ursinnigt skriande Intet”


Li Li, Klockrike 9 maj 2009


När Li Li efter stipendiemottagandet lämnade Klockrike, drog en kraftig vårvind genom Luffardungen, vilket ger bakgrunden till denna nyskrivna Klockrikedikt:

IIIIIIIIIIIIIIII
I Klockrike

Inga klockljud, men en fågel som pilar förbi
Ingen luffare, men en grusväg där luffarna gick
Genom grönskan rinner den, förbi de stillastående husen
Ingen vandrar här längre. Vid skylten med bokstäverna
”VÄGEN TILL KLOCKRIKE”
stannar en turist upp, för att bli fotograferad
Vinden blåser honom till en kläpp. Luffarnas rastlösa steg


Li Li, Klockrike 9 maj 2009
Rune Liljenrud

2 kommentarer:

Monika Lindqvist sa...

Hej Rune!
Vill mest se om kommentaren funkar. Mkt givande texter du skriver fö. Monika

Harry Martinson-sällskapet sa...

Att logga in som medlem med medlemsinloggningen fungerar förhoppningsvis också...Monika