fredag 23 september 2022

"Varje människa måste ha ett ljus som lyser upp vägen för henne om hon ska orka leva. Mitt ljus under många år har Harry Martinson varit."

 Maja Ekelöfs "Rapport från en skurhink" pejlar djupen i Harry Martinsons diktning


Ur blogg 29 november 2012: Maja Ekelöfs "Rapport från en skurhink",  pejlar djupen i Harry Martinsons diktning:

"Vår Hedersmedlem i Harry Martinson-sällskapet Camilla Odhnoff påminde mig vid ett samtal nyligen om Maja Ekelöfs bok "Rapport från en skurhink". Maja Ekelöf är verkligen en som förstått något av de stora djupen hos Harry Martinson, framhöll för mig det tidigare statsrådet och landshövdingen Camilla Odhnoff."

Vi hade flera givande samtal om Maja Ekelöf (1918-1989), städerskan som år 1970 vinner Bokförlaget Rabén & Sjögrens stora romantävling med sin dagbok från en hård låglönevardags slit och blir kändisförfattare i kulturetablissemanget. 

Juryns motivering för priset till Maja Ekelöf:

"Manuskriptet ger i dagboksform inblickar av stor äkthet i ett livsöde av en typ som sällan skildras i litteraturen. De lågavlönades situation belyses med sensibilitet och humor och vardsgsslitet med dess petitesser ställs jämsides med ett starkt engagemang i världshändelserna. Huvudpersonens strävan efter ökade kunskaper gör boken till ett inlägg i debatten om jämlikhet och ökat människovärde."Journalisten Nina van den Brink har nu  utkommit med en belärande biografi med 454 sidor om Maja Ekelöf "Jag har torkat nog många golv" (Norstedts 2022). Häri betonas Maja Ekelöfs uppskattning av arbetarförfattarnas böcker: "Jag vet inte hur man skulle stå ut med jordelivet om man inte hade Era böcker att ta tröst ur. Gudskelov att Ni finns Ni författare, ty genom Era böcker får man känna att man är en människa med tankar, och inte bara en arbetsmaskin i detta effektiva välståndsland."

Maja Ekelöf skriver: "Favoriterna är nog 30-talisterna. Proletärerna, Ivar Lo, Fridehård, Moberg, Harry och Moa Martinson. Det är med dem jag känner mig besläktad."

"Varje människa måste ha ett ljus som lyser upp vägen för henne om hon ska orka leva. Mitt ljus under många år har Harry Martinson varit. Han fick lida förödmjukelse. Då ska också jag klara av att vara förödmjukad... Han stod utanför och hörde de rikas skratt. Då vill också jag klara av detta utanför. Han klarade av de simplaste yrken utan att bli försoffad. Då ska också jag klara av mitt städarbete utan att drunkna i städhinken."

Nina van den Brinks fylliga biografi om Maja Ekelöf griper starkt läsaren och så var det också för Ivar Lo-Johansson, skriver Nina van den Brink.  Hon påminner om en kommentar som Ivar Lo skrivit  i Dagens Nyheter:

"Det var en gång en städerska i Karlskoga som gick till sitt arbete klockan 2-3 på efternatten. Hon skrev olovandes på skrivmaskinerna i de tysta timmarna. Det var hennes snabba skrift som överlevde, inte byråkraternas, inte de styrandes prydliga brev. Sällan har någonting gripit och sällan har något imponerat så djupt som människans segrar i Maja Ekelöfs bok."

Just nu pågår Bokmässan i Göteborg 2022. Måtte där vara så att många hittar Maja Ekelöfs bok "Rapport från en skurhink" och Nina van den Brinks bok "Jag har torkat nog många golv " En biografi om Maja Ekelöf.

Rune Liljenrud
Inga kommentarer: