söndag 22 november 2020

HARRY MARTINSON: "Sanningen är den goda viljan att i besinning vaka och vara." (PASSAD)


För väl ett år sedan, oktober 2019 bjöds i Växjö, dels Pär Lagerkvist-dagen HUMANISMENS KNUTNA NÄVE och dels utdelande av Växjö kommuns litteraturpris till Pär Pär Lagerkvists minne till poeten Jila Mossaed, ledamot i Svenska Akademien sedan 2018: Motivering: ”För ett sparsmakat lyriskt författarskap som med sin omisskännliga lyskraft och sitt personliga erfarenhetsdjup har stor räckvidd i tid och rum”Jila Mossaed medverkar i Pär Lagerkvist-samfundets Årsskrift 2020 med en erkännande artikel om Pär Lagerkvist. Hon skriver bl.a om vapenhandel:

"Jag frågar dig, du kloka, djärva Pär Lagerkvist. Det finns fabriker i världen som tillverkar diktaturer. Svarta, vita, runda, smala, fyrkantiga, argsinta och brutala. Sedan exporteras de till länder som befinner sig i konflikt, kris, icke demokratiska länder där människor lider av fattigdom och tror på hjältar som kan genomföra rättvisan alternativt på lyckan efter döden. Diktaturer lovas handel med vapen när folk reser sig och visar sin vrede och strävar efter rättvisa. Nationer gråter i mig hela tiden.
[…]
Jag har alltid haft orden som verktyg. Vi matade varandra och överlevde. Tänker på sista meningen i boken Den knutna näven av Pär Lagerkvist. Jag vill kämpa mot allt som förvränger och begränsar människolivet! Och jag gör det genom att skriva dikter."
Bäst är mänskan när hon önskar det goda hon inte förmår 
och slutar odla det onda som hon lättare förmår.
Då har hon dock en riktning. Den har inget mål.
Den är fri från hänsynslös strävan.

Harry Martinson 
Ur PASSAD

Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: