måndag 17 februari 2020

Bengt & Ing-Mari Bejmar, Författarmuséet hyllasUnder rubriken Hedersmedlemmar på vår hemsida står följande:

Bengt Bejmar är tillsammans med hustrun Ing-Mari föreståndare för Författarmuséet i Jämshög. Tillsammans har de gett otaliga guidningar för såväl svenska som internationella besökare och spridit kunskap om Martinsons liv och verk under många decennier.

Bokland
Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai
och ett kilskriftkunnigt Babylon.
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.

HARRY MARTINSON: Ur Boken i vårt hjärta (1969)  
 Många bevis finns för tacksamhet till Bengt och Ing-Mari.
Nyligen hände detta: 


Månadens pensionärer inom PRO Jämshög i februari 2020, är ett par som under många år verkat för att allmänheten i Jämshög med omnejd, skall få den mesta och bästa service. De har oförtrutet och oegennyttigt verkat med både kunskap och gästfrihet till gagn och glädje för den stora allmänheten och inte minst för PRO Jämshögs medlemmars trivsel.

Med stor tacksamhet vill PRO Jämshög utnämna Bengt och Ing-Mari Bejmar till Månadens pensionärer för Februari månad 2020.V A R M T T A C K
Bengt & Ing-Mari


Rune LiljenrudInga kommentarer: