måndag 17 december 2018

Minnessten i Jämshög över PEHR THOMASSON - Allmogeskald och folklivsskildrare, född i Jämshög 24/2 1818


Bildresultat för "Deras sådd vår skörd" Jämshög Rune Liljenrud
Bildresultat för "Deras sådd vår skörd" Jämshög Rune Liljenrud
Åt hembygdens söner
Deras sådd - vår skörd
Minnesstenen vid kyrkan, Jämshög

PEHR THOMASSON 1818-1883
finns som äldste i förteckningen av
Jämshögsbor "som låtit tala om sig"
De två senaste här inskrivna är
HARRY MARTINSON 1904-1978
SVEN EDVIN SALJE 1914- 1998

En minnessten som år 1915 restes över 
Pehr Thomasson i Ronnebys Rådhuspark
har nu flyttats till hans födelseort Jämshög 
och placerats där utanför Petrusgården 
Högtiden ägde rum 6 december 2018 med
tal av Bengt Bejmar, ordförande i Jämshögs
Hembygdsförening samt musik och sång 
av Ingrid Karlsson till visor av
författaren Pehr Thomasson

Minnesstenen i ljus Blekingegranit
av konstnären Sven Andersson
är 4,35 meter hög och vilar 
på en finhuggen bottenplatta 
På stenen finns bronsrelief av
Pehr Thomasson
Allmogeskald och folklivsskildrare
* 24/2 1818  + 9/3 1883

VEKERUM FÖRLAG i samarbete med 
Blekinge Läns Bildningsförbund och
Jämshögsortens Hembygdsförening
har 1990 utgett faksimil av originalutgåvan
från år 1863 med förord av
Fredrika Bremer, som erkännande bl.a. skriver:

"Han är en naturpoet i sannaste mening,
den tänkande tolken af naturens bundna ord,
som så förklarar sig till ett Guds ord för menniskan.
Derföre gafs honom det rena örat, den klara blicken, 
det varma hjertat, den talande - vältalande tungan."

Diktsamlingen i faksimil har 
informativ Efterskrift av Thorsten Paulin,
Harry Martinson-sällskapets hedersmedlem
 som var med om att stifta Sällskapet, 
men som nu är avliden. Efterskriften anger i 
 "Läsvärt om Pehr Thomassons liv och författarskap"
bl.a. Salje, Sven Edvin
Med de våra genom sekler
(kapitlet Namn i Granit, Karlshamn, 1963)

Här inledande strofer i Pehr Thomassons dikt
Farväl till Blekinge (1853)

Farväl du sagolika land,
Du Nordens blomstersal,
Som fostrat mig vid hjertats brand
Bland skog och sjö och dal.

Du såg min sälla barndom fly,
Min ungdom likaså;
Som stjernor bak en dunkel sky
De gömmas båda två.

Men skyn skall ofta dela sig
Och stjerneparet le;
Du hembygd, vill jag minnas dig,
Vill dig i drömmen se.

Vill se de ställen der jag gladt
Med lyran vid mitt bröst
Har svärmat mången sommarnatt
Och diktat hopp och tröst.

[...]
 Rune Liljenrud


Inga kommentarer: