onsdag 23 maj 2018

NÄSSELFROSSA 11 ÅR ~ KULTURVECKA Olofströmsbygden den 24 juni - 1 juli 2018 "Kvinnan och Demokratin" är årets tema

År 2018


"Kvinnan och Demokratin"

 är temat för 2018 års Nässelfrossa,
 som är den elfte i ordningen, 
sedan starten år 2008.


www.nasselfrossa.se

NÄSSELFROSSA - STORARTAD KULTURVECKA 
FÖR ELFTE ÅRET I OLOFSTRÖMSBYGDEN!År 2008 hölls den första Nässelfrossa, Kultutveckan i Olofström, 22 -29 juni med temat "På gränsen" och programmet angav "Reta, bränna och frossa - en kulturvecka med sting".  Bilder av programblad finns nedan!
År 2009 Nässelfrossa med temat "Vid vattnet", 21-28 juni
År 2010 Nässelfrossa med temat "Eld och lågor", 27 juni -4 juli
År 2011 Nässelfrossa med temat "Jorden vi ärvde", 26 juni -3 juli
År 2012 Nässelfrossa med temat "Över stock och sten", 24 juni-1 juli
År 2013 Nässelfrossa med temat "Från smalspår till bredband", 23-30 juni
År 2014 Nässelfrossa med temat "Ordrikedom genom sekler", 22-29 juni
År 2015 Nässelfrossa med temat "I flyktens spår", 21-28 juni
År 2016 Nässelfrossa med temat "Människan och maskinen", 26 juni-3 juli  

År 2017 Nässelfrossa med temat "Världens klimat Vår miljö", 25 juni-2 juli 
År 2018 Nässelfrossa med temat "Kvinnan och Demokratin", 24 juni-1 juli 
"Nässelfrossa har varje år ett nytt gemensamt tema, som mer eller mindre genomsyrar arrangemangens profil. På detta sätt skapas nya programinslag och publiken får en inbyggd förnyelse av såväl innehåll som arrangemang. 
[...] 
Välkommen till det kulturarrangemang som i fjol fick Region Blekinges stora kulturpris och till denna sommarens kanske mest spektakulära kulturvecka i Kvinnans och Demokratins tecken - Nässelfrossa 2018!"
Ur Välkomsthälsning i programfolder 2018 
av ordförande i Föreningen Nässelfrossa,  
Rolf Persson

År 2008


År 2009
År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

Väl mött på 11-års jubilerande

NÄSSELFROSSA 2018 

www.nasselfrossa.se


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: