fredag 23 mars 2018

Pär Lagerkvists och Harry Martinsons lyrik ges nya tonsättningar


I samband med Pär Lagerkvist-samfundets årsmöte Växjö Stadsbibliotek lördag den 17 mars 2018, presenterade tonsättaren, sångaren och gitarristen Anders Carlsson programmet "Den väg du går allena" - En musikalisk vandring i Pär Lagerkvists spår.

Pär Lagerkvist-samfundets ordförande Magnus Eriksson, som medverkade i Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö maj 2017 och då ledde samtal om Pär Lagerkvist, Harry Martinson och rymden, presenterade dagens program och dagens medverkande Anders Carlsson. Denne framförde egna tonsättningar av Pär Lagerkvists lyrik, tolv dikter hämtade ur diktsamlingar från åren 1916-1942:


Aldrig glömmer jag dig, o liv  (ÅNGEST, 1916)
Tanken har intet mål, bönen har ingen fader  (VID LÄGERELD, 1932)
Ingen hand är så tom som min  (ÅNGEST, 1916)
Kärleken är intet. Ångesten är allt  (ÅNGEST, 1916)
Jag är mull, jag är jord  (ÅNGEST, 1916)
När förlåten rämnar och guden blir sedd  (GENIUS, 1937)
Förr sökte du den djupa smärta  (DEN LYCKLIGES VÄG, 1921)
Så enkelt, stilla är kanhända livet  (GENIUS, 1937)
Solig stig är full av under   (GENIUS, 1937)
Den gamle kommit hem från havet  (HEMMET OCH STJÄRNAN, 1942)
Den väg du går allena  (HJÄRTATS SÅNGER, 1926)
Låt mig gå vilse i ditt ljus  (SÅNG OCH STRID, 1940)
Anders Carlssons program bjöd solenn högtid och uppskattades stort. Hans insjungningar på CD "Längtan efter att vara din broder, du dolda själ" (Blå Moln Musik) fanns tillsammans med Pär Lagerkvist-samfundets böcker och CD på årshögtidens bokbord.

Anders Carlsson informerade om att han avser att göra en programturné, tillsammans med Fredrik Blomgren, som tonsatt Harry Martinson med inspelningar på CD "Giv doft i blomma" - Fredrik Blomgren sjunger Harry Martinson. Tidpunkt för planerd programturné med tonsättningar av Pär Lagerkvist och Harry Martinson, är ännu inte fastställd.


  1. Ute på havet  (NOMAD, 1931)
  2. Pråmsång  (NOMAD, 1931)
  3. Har ni sett en koltramp  (SPÖKSKEPP, 1929)
  4. Drivved älskar jag (CIKADA, 1953)
  5. Nordsjöhöst  (NOMAD, 1943)
  6. Underrättelsen  (DIKTER OM LJUS OCH MÖRKER, 1971)
  7. Fjärilen (NATUR 1934) 
  8. Övertalning (MODERN ANTOLOGI 1931) 
  9. Sommarpsalm (DIKTER OM LJUS OCH MÖRKER, 1971) 
10. Dikt  (NOMAD, 1931)
11. Länge sen  (CIKADA, 1953)
12. Enheten  (NATUR 1934) 
13. Eldslukarens sång  (CIKADA, 1953)
14. Barndomens skog  (NOMAD, 1943)
15. När jag var liten 
      Harry Martinson berättar ett minne från en ljunghed 
16. Lyssnare  (NOMAD, 1931)
17. Havsnocturno  (NATUR, 1934)
18. Efterskrift  (PASSAD, 1945)


TACK Anders och Fredrik
för Era tonsättningar!
Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: