måndag 23 oktober 2017

Vår litterära bokkasse har nu två viktiga framsidor ELIN WÄGNER ~ HARRY MARTINSONHarry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 6-7 maj 2017 besökte bl.a Elin Wägners Lilla Björka, Berg Lammhult och det var då som förslag väcktes om att våra litterära sällskap Elin Wägner-sällskapet och Harry Martinson-sällskapet skulle visa på våra båda författares samhörighet, genom att bjuda gemensam litterär bokkasse. Vad som skulle vara texter på de nya bokkassarna, är bortom all diskussion! Nu är de fina bokkassarna klara och finns att köpa på det viktiga Författarmuséet i Jämshög /Bengt och Ing-Mari Bejmar och på välsorterat antikvariat och bokhandel Holje Bok i Olofström /Johnny Karlsson. Tack för den fina bokkassen, som vittnar om två stora författarskap!


I ett brev skriver Elin Wägner:
"Det är kvinnan och daggmasken som avgör det hela


Harry Martinsons dikt "Daggmasken"
finns i diktsamlingen "Passad" (1945)

Vem vördar daggmasken,
odlaren djupt under gräsen i jordens mull.
Han håller jorden i förvandling.
Han arbetar helt fylld av mull,
stum av mull och blind.

Han är den undre, den nedre bonden
där åkrarna klädas till skörd.
Vem vördar honom,
den djupe, den lugne odlaren,
den evige grå lille bonden i jordens mull.
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: