måndag 5 december 2016

De litterära sällskapen hjälper att se "vad som sker i det som synes ske"Vid Harry Martinsons inträde i Svenska Akademien 1949 på stol nr 15, hade Gustaf Hellström sedan 1942 varit en av ledamöterna i Akademien på stol nr 18. Båda har skrivit om storpolitiska skeenden, Harry Martinson bl.a i Verklighet till döds, 1940 och Gustaf Hellström bl.a i Vägen till paradiset, 1937. Harry Martinsons bok utkom under världskrigets andra år och Gustaf Hellströms bok utkom tjugo år efter ryska revolutionen 1917. De litterära sällskapen hjälper förtjänstfullt till så att historien inte glöms. Harry Martinsons Verklighet till döds har i Harry Martinson-sällskapets nyutgivning 2001, tillsammans med Den förlorade jaguaren, fått ett värdefullt efterord, "En desperado drar i härad", av Sällskapets dåvarande ordförande Bertil Palmqvist. 


År 1937, tjugo år efter ryska revolutionen 1917, gjorde Gustaf Hellström i sällskap med fyra andra tidningsmän, representerande de olika politiska partierna hemma i Sverige - med undantag av bondeförbundet och kommunisterna - en fyra veckors studieresa i Sovjetryssland, från Leningrad i norr till Krim i söder, från Kiev i väster till Rostov vid Don i öster, en resrutt på över sexhundra svenska mil. Gustaf Hellström visar sig häri, som i så mycket annat han skrivit, vara en medryckande och lysande reporter, som hör och ser och kan avslöja "vad som sker i det som synes ske". Bokens satiriska titel vittnar därom! 

Gustaf Hellströms bok Vägen till paradiset har länge varit svår få fatt på, men kommande år 2017, som är 100 år sedan ryska revolutionen, kommer Gustaf Hellström-sällskapet att på nytt ge ut Gustaf Hellströms reportage från hans resa i Sovjetunionen 1937 - 20 år efter ryska revolutionen.

De tolv kapitlen i Gustaf Hellströms bok kommer säkerligen vid nyutgivningen att få värdefulla kommentarer av Sällskapets kunniga medarbetare:

Leningrad
Moskva
Fabriker
Arbetare
Arbetararistokrati
Kommunistiska rentierer
Barn och ungdom
Kollektivjordbruket
Statsjordbruk
Fritiden i Sovjet
Stalin
Kommunistisk nationalism

Ännu en viktig nyutgivning att vänta!

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: