tisdag 28 juni 2016

Harry Martinson-plantering på Ekdungen i Jämshög; "Ålderdomshem av sten"


Under Nässelfrossa 2016 invigdes 
 Harry Martinson-plantering Ekdungen 
"Ålderdomshem av sten
i Harry Martinsons Nässlorna blomma.

Planteringen är inspirerad av Harry Martinsons dikter. Olofströmshus trädgårdsmästare Marina Eaton Wernersdotter berättade om växtvalet.

Bibliotekarie Lena Engkjaer läste dikter av Harry Martinson och Vägdröjarna Bengt & Roney svarade för musikunderhållning. Åke Widfeldt tolkade Harry Martinson-sällskapets glädje över att denna plantering kommit till stånd. Möjlighet gavs till rundvandring i utemiljön på Ekdungen. 
De gamla lindarna utanför ingången till Ekdungen bör ha funnits när Harry Martinson, vistades här.


Barndomslandskap

Åren skymma bort varandra,
men ibland när skuggan brister
öppnas minnets vida tavlor
från vår drömtids hed på Lister.

Där på smala hedlandsstigar
kantade av ljung och viden
såg vi månen väldig mogna
som en astrakan åt tiden.

Ännu hade ej vårt hjärta
nått förhärdelsen och vreden.
Vi var barn, vår själ stod öppen
som en kojas dörr mot heden.

På det kändas strand vi lågo,
drömde om det icke kändas.
Mellan strandens snår vi sågo
för att ej av solen bländas.

Hennes lockelse vi kände
var gång hon gick ner i lågor
och vår åtrå sökte henne
där hon badade i vågor.

HARRY MARTINSON: Ur Passad

Ekdungen "Ålderdomshem av sten"
ligger helt nära Bygatan i Jämshög
med Författarmuséet / Hembygdsmuséet
och Sven Edvin Saljes fornstuga, dit många
söker sig under Nässelfrossa och där
Bengt & Ing-Mari Bejmar kunnigt berättar 

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: