måndag 11 augusti 2014

Tillbakablickar vid 20-årsjubileum 10 aug. 2014 för Hagstadagen på Artur Lundkvists födelsegård


Hagstadagen firas årligen till minne av författarna Artur Lundkvist (1906-1991) och Maria Wine (1912-2003) på Artur Lundkvists födelsegård Hagstad, Oderljunga socken, numera Perstorps kommun. I födelsehemmet får årligen stipendiater, författare, bildkonstnärer och journalister vistas och arbeta några veckor och de brukar också medverka i Hagstadagens program. Litteraturhistorien blir konkret nära genom en innehållsrik, permanent utställning i en av gårdslängorna på Hagstad.

   

Konstnär Lennart Aschenbrenner, bördig från Perstorp, nämnde i ett samtal med författaren Thomas Kjellgren, att han räknar med Artur Lundkvist som mentor och menar att det är viktigt med förebilder. Vi kom båda från den här bygden. Lundkvist blev något så konstigt som författare och jag ville bli något så konstigt som konstnär. Att skriva eller att måla är ingen vanlig karriär, men vi hade drivkraften inombords. Artur Lundkvist hamnade med ett stort författarskap i Svenska Akademien 1968 på stol nr 18 som efterträdare till Gunnar Ekelöf och Lennart Aschenbrenner är en väletablerad konstnär, som nu bor och arbetar i Nice och Gåsborn. Han finns representerad på bl.a Moderna Museet, Nationalmuseum och The Brittish Museum i London.

Lennart Aschenbrenners och Tomas Kjellgrens samtal kom att handla en del om hur det är att återkomma till sin hembygd efter lång bortavaro. Det är att komma hem, men ändå känna främlingskap. Tomas Kjellgren läste ur Artur Lundkvists prosaskisser i Sinnebilder, 1982 hur Lundkvist tolkar detta:

"Varje gång du lämnar en stad i halvmedveten avsikt att aldrig mer återvända dit är det som om den föll samman bakom dig, sjönk i ruiner fortare eller långsammare,
   varje gång du färdas hemåt, norrut, rymmer det ett avsked till sydligare trakter, till allt detta främmande som du lämnar bakom dig med en smula saknad och svårmod,
   varje gång tåget för dig tillbaka varifrån du kommit är det en förening av hemkänsla och främlingskap som möter dig..."

Återvändandet till hembygden efter lång bortavaro är laddat. Mina anförvanter finner jag på kyrkogården, noterar författare och konstnär.Harry Martinson berör i ett brev 25 januari 1937 till Sven Edvin Salje, sina tankar inför lång bortavaro från hembygden:

 "Själv har jag inte varit där [Jämshög] sedan 1919. Ert brev var det första livstecken jag hört från Jämshögsby sedan dess. Men hur jag än hade det i min barndom och uppväxt så är ju dock Jämshög min rotjord och ursprungsbotten och jag tänker ofta med vemod på dess gamla, nu troligen överplanterade, ljungmarker och kronoparker. Och ibland undrar jag hur många som är döda av dem jag kände eller var bortackorderad hos i min barndom.  Det blir ju så. För den jord där man är född har man ett andens intresse."

Maria Wine's bild med de älskade vackra blåklockorna i den ena gårdslängans utställning och hennes rika diktning, ger konkretion år Hagstadagens djupa samtal.
 Rune Liljenrud

Inga kommentarer: