lördag 15 mars 2014

~ Författare på djupet ~ Författare för vår tid ~ EYVIND JOHNSON och HARRY MARTINSON

 
EYVIND JOHNSON 1900-1976
 
HARRY MARTINSON 1904-1978
 
 
Kulturtidskriften Svenskbygden är SFV:s - Svenska Folkskolans Vänner- medlemstidning. SFV  grundades år 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är uppdraget betydligt bredare. Tidningen Svenskbygden skriver om allt från utbildning och aktuella samhällsfrågor till kultur på bred horisont.
 

SFV vill stärka det svenska i Finland genom utbildning, förlagsverksamhet och understöd. SFV är en folkrörelse med c:a tiotusen medlemmar, arbetar för bildning, kunskap och kultur och har som vision att svenskan är en självklar del av den finländska vardagen.

 
Svenskbygden som är medelemstidning för Svenska Folkskolans Vänner har nu påbörjat sin 93:e årgång och utkommit med Nr 1-2014, som bl.a. innehåller   artikeln Författare på djupet - Författare för vår tid - EYVIND JOHNSON och HARRY MARTINSON, skriven av Tove Fagerholm, författare med flera böcker utgivna genom Förlag Schildts & Söderströms, Helsingfors.
 
"Många Nobelpristagare är för länge sedan bortglömda. Deras texter för hemma i en förgången tid. De har sköljts undan av den väldiga bokfloden och ryms inte längre på bibliotekshyllorna. Det finns ändå böcker som höjer sig som vadstenar över strömfåran. De förmår skänka läsaren insikt och glädje utanför tidens och rummets begränsningar.
Hur förhåller det sig med Eyvind och Harry Martinson? Angår de oss? Behöver vi fortfarande en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst? (Eyvind Johnson) eller ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos? (Harry Martinson) För mig finns båda författarna livslevande i minnets skattkammare..."  
 
Så inleder Tove Fagerholm sin artikel till fyra bilder, i Kulturtidskriften Svenskbygden efter att hon läst några av deras främsta verk med nykritisk blick:
 
Av Eyvind Johnson väljer hon ut fyra historiska romaner Strändernas svall (1946), Drömmar om rosor och eld (1949), Moln över Metapontion (1957) och Hans nådes tid (1960).
 
Av Harry Martinson väljer hon de två diktverk som hon menar att hon mest älskar, nämligen Passad (1945) och Aniara (1956).
 
Tove Fagerholm tar i sin artikel läsaren med på en rikt belärande upptäcktsfärd genom två Nobelprisvärda författarskap och samlar sina tankar under rubriker:
 
* Oerhört lika och paradoxalt olika
* Underbar prosa, kreativ poesi
* Ensamhetens estetik
* Utsatthet och hot
* En sann europé
* Världsnomaden
* Romanen som tidsspegel
* Vansinnet i krigets spår
* Den förmentar optimisten
 
Tove Fagerholm redovisar i sin artikel Författare på djupet - Författare för vår tid, också ett par "Favoritcitat" från Eyvind Johnson och Harry Martinson;
 
Johnson:
Jag är mitt eget livs timglas
 
Martinson:
I valet mellan Gud
            och Gåtan
   väljer jag Gåtan  
 
 
 
Bloggens bilder ovan:
 
Bilden av Eyvind Johnson är från bokomslag till romanen Strändernas svall.
 
Bilden av Harry Martinson har lämnats av Marianne Westholm, som uppger att detta är ett foto som tagits av Karin Österling, dotter till Anders Österling, cirka 1951-52.
 

 Rune Liljenrud

Inga kommentarer: