söndag 4 april 2010

Ebbe Linde ~ Karin Boye ~ Harry Martinson

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


Αἵδε μὲν ἡμέραί εὶσὶν ὲπιχϑονίοις μέγ`ὃνειαρ ~ Ἡσίοδος

"Men dessa dagar äro för dem på jorden en stor gåva"

HESIODOS: Verk och dagar

Ebbe Linde (1897-1991), Karin Boye (1900-1941) och Harry Martinson (1904-1978) hade djup samhörighet med varandra. Det vittnar inte minst deras brevväxlingar om. Paulina Helgeson som utgivit såväl Karin Boyes brev "Ett verkligt jordiskt liv", 2000 som Harry Martinsons brev "Poetiska törnbuskar i mängd", 2004 kommer vid den stundande årshögtiden i Jämshög 7-9 maj, att tillsammans med en representant för modern solenergiutvinning, ha ett program "Harry Martinson, Ebbe Linde och solmaskinen". I "Poetiska törnbuskar i mängd" finns flera brev till Ebbe Linde av Harry Martinson, bl a ett längre brev från 1947 om bildande av en solmaskinsförening. Brevet kan öka intresset inför Paulina Helgesons program.

Omslaget till denna volym av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

Dikter O-III av Ebbe Linde är i stort sett ett omtryck av de tre diktsamlingarna Bräsch, 1925 Disiecta Membra i Ur den magiska kitteln, 1932 och Dikter III, 1936.

Programdikten "Till Skråbröderna" ur diktsamlingen Bräsch har frasen "för trädets skull", som Karin Boye lånat som titel för sin egen diktsamling FÖR TRÄDETS SKULL, 1935.

I Disiecta Membra finns sex "Koordinater" tillägnade bl a Karin Boye och "Fem unga"

Karin Boye

"Själens näckros"...
All din dikts spänstiga renhet och
flickaktiga styrka
blommande i dessa ord.
Men jag har värre.
I mitt öra spökar en kuslig klangassociation:
näckros nekrosEbbe Linde har på olika sätt bidragit i Karin Boye Sällskapets skriftserie "Karin Boyes liv och diktning", som hittills utkommit med elva värdefulla böcker. För Ebbe Linde var - i hans lyriska tillbedjan - Karin Boye hans "vita stjärna".

Du skall stråla, min vita stjärna,
oändlig och stillsam, stum,
som aldrig du visste hur du har lyst
en bana i fjärran rum.


Av ett brev från Harry Martinson till Ebbe Linde, efter Karin Boyes död utanför Alingsås den 23 april 1941, framgår den djupa samhörighet de båda haft med Karin Boye. I "Karin Boyes liv och diktning X" finns Harry Martinsons "Karaktären Boye", första gången publicerad i "KARIN BOYE. Minnen och studier, 1942". Ebbe Lindes minnesord genom dikten "Död kamrat", vars inledning och avslutning återges här nedan, finns i en artikel av Björn Julén på Karin Boye Sällskapets hemsida www.karinboye.se/om/artiklar/gravskrifter-parnass.shtml

Ebbe Linde hade många strängar på sin lyra. Enligt Erik Hjalmar Linders "Ny illustrerad svensk litteraturhistoria" var Ebbe Linde "Prästson från Kolmården, brådmoget geni, student vid 16 års ålder, naturvetare, reformpedagog, lärare i elektrokemi vid Chalmers i Göteborg, tidningsman i två omgångar och slutligen vittberest teaterkritiker i Dagens Nyheter. Denne kemist blev emellertid också psykoanalytiker, samhällsförbättrare och experimenterande poet. Livets två problem har han i en dikt ironiskt angivit så: hur man skall tjäna pengar och hur man skall hinna med allting..."

Dikter i urval "Vision och eko" av Ebbe Linde - med omslag och vinjetter av Per Linde - är en hyllning till Ebbe Linde på hans 60-årsdag 1957. Boken är tryckt i 4 000 exemplar av vilka 1 500 [sic!] är avsedda för subskribenter, som förtecknats i två spalter på 15 boksidor. Harry Martinson är en av många kulturpersonligheter i Tabula gratulatoria. I boken finns den grekiske skalden Hesiodos' motto från hans "poetiska handbok till korrekt liv" Verk och dagar. Ἡσίοδος är västvärldens äldste kände poet, verksam omkring 700-600 f Kr.

"Men dessa dagar äro för dem på jorden en stor gåva"

Αἵδε μὲν ἡμέραί εὶσὶν ὲπιχϑονίοις μέγ`ὃνειαρ ~ Ἡσίοδος


Du stannar, min vita stjärna, och står över stilla rum.
och rymden sluter sin klara kalk och allt är mysterium.
förkastade och blinda tumla vi dumt vid en bår.
Borta - men vad är ett människoliv, ett år, eller tjugo år...
så kort som människans levnad, så evig är människans stig.
du stannar, min vita stjärna, och snart skall jag gå till dig.
[~~~]
Nej ingen sorg... stäm upp en segersång!
Så stort och ensamt skall ock ödet vara
för mig en gång, så helt skall allting fara.
så lugn och stolt som du, skall jag ock gå
så liten skall jag ligga där och grå.
så utom allt, så löst från strid och tvång -
- så även jag, så även jag en gång.


Ebbe Linde: Ur Död kamrat


Påskdagen 4 april 2010
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: