onsdag 24 mars 2010

"drömmen om en idyllfred med maskinerna" ~~~ "liksom lumma in" dem i grönska


Harry Martinson beskriver i ett brev till Ingvar Holm 13.1.1960 "drömmen om en idyllfred med maskinerna" och att "liksom lumma in" maskinerna i grönska.

Ingvar Holm berör detta i sin bok Harry Martinson Myter Målningar Motiv, 1960 (p. 65f) och nämner att tanken har sin grund i direkta upplevelser av Harry Martinson från ett bladlianövervuxet råsockerverk i Brasilien 1923.

Kjell Espmark hänvisar härtill i sin avhandling Livsdyrkaren Artur Lundkvist: Studier i hans lyrik till och med Vit man, 1964 (p. 184f).

Temat för Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Jämshög 7-9 maj 2010 är ”Att bädda in tekniken i det gröna”, ett uttryck som Ulf Sandström använder i en artikel Författare och teknik , publicerad i Tiden nr 10, 1988.Välkommen till årshögtiden i Jämshög 7-9 maj 2010


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: