söndag 22 mars 2009

Det enkla och det svåra
Harry Martinsons Naturessäer
Det enkla och det svåra
utkom den 22 mars 1939 med
elva teckningar av författaren


Redan i Midsommardalen, från år 1938 finns en kort text med rubriken Det enkla och det svåra. Kanske är det däri Harry Martinson finner sin utsiktspunkt för det följande årets naturessäer, när han skriver: "Någon gång kan man komma till ett höjdkrön eller dylikt där sinnet får en naturlig förevändning till att frånse det myckna och odla det enkla". Texterna följer årets växlingar och idag, den 22 mars 2009 - 70 år efter att boken utkom - är det naturligt att citera slutet av Harry Martinsons text Mars

"I slutet av mars blånar riset och står som rök mot granar och stup. Den äldsta gammelsnön kommer fram i hårda svårbesegrade kolonner och linjer, men plogtiltorna börja svartna, åkern liknar ett stekgaller lagt på lakan. Solen äter motvilligt de gamla hårda drivorna liksom en blond piga som motvilligt äter gammalt möglat bröd bara för att få det ut ur skåpet.
På en ö av barmark väntar anemonen på upprop under fjolårslöven".

I Stockholms-Tidningen skrev Anders Österling att Harry Martinsons teckningar i boken "vackert bestyrka den intima naturupplevelsen i texten".Det enkla och det svåra utkom 22 mars 1939 enligt Bengt Emil Johnson, som skrivit efterordet till boken med Harry Martinsons Naturessäer, utgivna år 2000.

Carl Otto von Sydow anger i sin år 2005 utgivna
Harry Martinsons bibliografi 1:
Det enkla och det svåra
fanns i bokhandeln 14 april 1939.

____________

Rune Liljenrud