tisdag 2 december 2008

Välkommen till Klockrike 8-10 maj
Här samlas Harry Martinson-sällskapet 8-10 maj 2009 till Klockrike-årshögtid med firande av Bolles roman, som då har fyllt 60år.

Skyltningen vid dungen i Klockrike blev klar den 31 maj 2008, då invigning av vägtavlan Vägen till Klockrike intill Luffardungen genomfördes. Avtäckning av tavlan gjordes av Patrick Berry, som designat den och Roger Sköld, som tillverkat den. Invigningstal hölls av ordföranden i kommunfullmäktige, Nisse Graan. Mark för skylten har familjen Kjellin på Brunneby herrgård upplåtit.

Harry Martinsons Vägen till Klockrike 60 år

Harry Martinsons Vägen till Klockrike låg i bokhandeln den 2 december 1948. Det är nu 60 år sedan dess, vilket kommer att firas, bl a av Klockrike hembygdsförening i den fina Klockrikegården, söndagen den 1 februari 2009 kl 18.00 med dramatiserade tablåer, baserade på Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike. Se särskild annonsering här på bloggen!

Harry Martinson-sällskapet markerar 60-årsfirandet genom att förlägga sin årshögtid den 8-10 maj 2009 till Klockrike. Programmet håller på att ta slutgiltig form och förhoppningen är att ett nytt Harry Martinson-stipendium skall kunna delas ut när vi då möts i Klockrike.

När Harry Martinson-sällskapet samlas till årshögtid i Klockrike inleder vi fredagskvällen den 8 maj kl 19.00 med filmvisning i Klockrikegården Vägen till Klockrike AB Sandrew-Produktion från 1953, regisserad av Gunnar Skoglund efter Harry Martinsons roman 1948 och författarens manus med originalmusik av Lille Bror Söderlundh. Bland skådespelarna finns bl a Anders Ek - Bolle, luffare Edvin Adolphson - Råttfällemakaren, Annika Tretow - Margot, bupiga, Naima Wifstrand - "Vattenhuvudets" mor, Anders Henrikson - "Vägdamm", luffare, Stig Järrel - Axne, ångerfull luffare och Gösta Cederlund - landsfiskalen. Filmvisningen är öppen för alla intresserade. Kaffe serveras efteråt med samtal om filmen.

En hel del återstår ännu av planeringen inför årshögtiden i Klockrike. Vi skall uppmärksamma att det är 80 år sedan Harry Martinsons debutdiktsamling Spökskepp utkom, år 1929. Vidare är det dags att under år 2009 markera, att Harry Martinson-sällskapet då fyller 25 år. Vi uppdaterar på hemsidan när planeringen är klar. Välkommen!

Interiör i Klockrikegården, Klockrike. Hit förläggs de flesta av programpunkterna under Harry Martinson-sällskapets årshögtid 8-10 maj 2009.

Det viktiga är att Du bokar in tiden för årshögtiden Klockrike 8-10 maj 2009

Välkommen med och intressera också andra!

Hälsningar Vägen till Klockrike 60 år
Rune Liljenrud