tisdag 28 juni 2016

"Vi vill att 2016 års tema Människan och maskinen ska stimulera till tankar om vad som bidragit till det samhälle vi lever i idag. Men också kunna ställa frågorna om vad maskinen har betytt för människan. Vilken roll har människan haft? Har den tekniska utvecklingen och maskinerna gjort att vi i alla avseenden mår bättre?" Välkomsthälsning i programfolder 2016 av ordförande i FÖRENINGEN NÄSSELFROSSA, Gustav Fredriksson


50-årig 

PROLOG
av
Sven Edvin Salje

 inledde Nässelfrossa 2016

Kommunsammanslagningen Jämshög-Olofström-Kyrkhult skulle äga rum på nyårsnatten 1966-67 och firas med en prolog, som Sven Edvin Salje blev erbjuden att skriva. Han åtog sig med stor tveksamhet uppdraget. Han reste till ett pensionat i Småland för att helt i ensamhet kunna koncentrera sig på sin svåra uppgift.
Det fick inte bli någon jubelkantat, inte heller någon elegi. Han ville hitta ett ordval som helt gick upp i stundens ton och allvar.

Sven Edvin Salje byggde upp sin prolog kring det förflutna, kring nuet och framtiden. Efter en veckas arbete tyckte han sig ha varit rättvis inför både döda och levande.


(Ur Sven Edvin Salje: Brev till livet)


[...]

Vid Olofs ström och vid andra strida vattenfåror begynte 
hjulen gå och smeders tunga släggor dåna.
Det första bladet till det som komma skulle
var så sakteliga nederskrivet.
Men trots de stora vidderna i gamla Jämse socken
och trots de många forsarna vid Farabol i norr
till Boa by i söder gavs icke rum, ej mat åt
alla tusental som här såg dagens ljus.
Så drogo många ut som båtsmän över haven, och täta
skaror flydde bort mot väster. De återsågo
aldrig mer sin barndoms ursprungsbotten.
Men de som blevo kvar, de byggde vidare på fädrens grund.
. . .
Må kvinnor och män med seklers släktgemenskap
i bygden skuldra vid skuldra, sida vid sida
med alla dem, som kommit från norr och söder,
öster och väster, bygga ett samhälle, med den 
samhörighet och ansvarsfyllda gemenskap, som
är värdig de klingande namnen:
Jämshög-Olofström-Kyrkhult

Ur Sven Edvin Salje: PROLOG


SALJE-FILM 
på LovängsgårdenBrunnslocket intill vattenidyllen
 vid bron i Olofströms centrum
är denna dag guldbronserat -
kanske för att extra lyfta fram
vatten som livsviktigt, guld värt!
Nässelfrossas årstema 2016
"Människan och maskinen" 
har mycket med vatten att göra
Rune Liljenrud


Inga kommentarer: