söndag 19 augusti 2018

Förvandlingens ord "Effata"


Med dikten "Förvandlingens ord" ur diktsamlingen Vagnen visar Harry Martinson till ord som på tankens vingar ljuder Effata. Harry Martinson kände väl bibelberättelsen ur Markusevageliets 7. kapitel, som är denna söndags Evangelietext. Den handlar om hur Jesus på sitt  modersmål med ett arameiskt ord "Effata", vilket betyder "Öppna dig!", botar en man som var döv och knappast kunde tala. Han var instängd i sig själv, men med kraftordet "Effata" bereddes han frihet, kommunikation och gemenskaper utanför sin egen bundenhet. Han gavs frihet men också ansvar.

FÖRVANDLINGENS ORD 
Förvandlingens ord skall komma på tankens vingar
med lösningar och fynd.
En gång finner världen den formel
som öppnar de roterande bokstävernas lås.
Då hör alla, ja de som är födda inne i låsen
hör nyckeln komma.
De hör klingande solars klara tal.
En gång ljuder Effata.
HARRY MARTINSON:
Förvandlingens ord /Ur VagnenRune Liljenrud 


fredag 10 augusti 2018

I Dag Hammarskjölds bokhyllor på Backåkra finns Harry Martinsons böcker


Vid besök på Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra
informerar Karin Erlandsson om Dag Hammarskjölds
 liv och gärning och den betydelse som Backåkra nu har.
I Biblioteket som återställts efter flytten från New York
visas bl.a till några av Harry Martinsons utgivna böcker.

Karin Erlandsson berättar med stor tacksamhet om ett
besök nyligen på Författarmuséet i Jämshög och den goda
information som lämnats av föreståndaren Bengt Bejmar,
som hon vänligast ville hälsa till och ännu en gång tacka.

Så kan litteraturen förena över alla avstånd i tid och rum
och visa på djupa samhörigheter i tankar, liv och gärning.
I Svenska Akademien kunde de två mötas och samarbeta.
Författarmuséet i Jämshög och Backåkra bär deras tankar.


   
P  A  X  
   
Backåkra 
2018-08-09
Rune Liljenrud
fredag 3 augusti 2018

Scen-sommar med lyriken i centrumSkådespelaren vid Stockholms Stadsteater Elisabet Carlsson presenterade den kvällsvarma 3 augusti Karin Boye i ett stämningsfullt program i Braås sommarfagra Hembygdspark under Alvesta och Växjö kommuns kulturserie Scen-sommar 2018. Elisabet Carlsson gav en djupt tankeväckande bild av Karin Boye från födelsen i Göteborg 26 oktober 1900 till hennes livsslut i Alingsås april 1941 och läste ett tiotal av hennes dikter. Sångerskan Lina Nyberg sjöng engagerat till stämningsfull musik av David Hansson och Thomas Hansy från Gothenburg Combo.
I samtal med Elisabet Carlsson kom vi direkt in på Karin Boyes nära kontakter med diktarkollegorna Elin Wägner och Harry Martinson


Brev från Harry Martinson

Av ett brev från Harry Martinson
till Ebbe Linde, efter Karin Boyes
död utanför Alingsås april 1941,
framgår den djupa samhörighet 
de båda haft med Karin Boye.
I "Karin Boyes liv och diktning X" 
finns Harry Martinsons text
"Karaktären Boye", första gången
publicerad i "KARIN BOYE. Minnen
och studier, 1942"."Ja visst gör det ont när knoppar brister"

Karin Boyes dikt "Ja visst gör det ont när knoppar brister"
ingick i hennes diktsamling För trädets skull, som kom 1935.
Men dikten hade presenterats tre år tidigare i en festskrift
(Bergsluft) som kom ut till Elin Wägners 50-årsdag.

Karin Boye besökte Elin Wägner på
Lilla Björka. 

DU SKA TACKA

Du ska tacka dina gudar,
om de tvingar dig att gå
där du inga fotspår
har att lita på.

har att lita på.

har att lita på. 
har att lita på .

Du ska tacka dina gudar,
om de gör all skam till din.
Du får söka tillflykt
lite längre in.

Det som hela världen dömer
reder sig ibland rätt väl.
Fågelfri var mången,
vann sin egen själ.

Den som tvingas ut i vildskog
ser med nyfödd syn på allt,
och han smakar tacksam
livets bröd och salt.

Du ska tacka dina gudar,
när de bryter bort ditt skal.
Verklighet och kärna
blir ditt enda val.
KARIN BOYE: Ur GÖMDA LAND 

JAG VILL MÖTA...

Rustad, rak och pansarsluten
gick jag fram --
men av skräck var brynjan gjuten
och av skam.

Jag vill kasta mina vapen,
svärd och sköld.
All den hårda fiendskapen
var min köld.

Jag har sett de torra fröna
gro till slut.
Jag har sett det ljusa gröna
vecklas ut.

Mäktigt är det späda livet
mer än järn,
fram ur jordens hjärta drivet
utan värn.

Våren gryr i vinterns trakter,
där jag frös.
Jag vill möta livets makter
vapenlös.

KARIN BOYE: Ur HÄRDARNA

Stjärnorna

Nu är det slut.  Nu vaknar jag.
Och det är lugnt och lätt att gå,
när inget finns att vänta mer
och inget finns att bära på.

Rött guld i går, torrt löv i dag.
I morgon finns där ingenting.
Men stjärnor brinner tyst som förr
i natt i rymden runtomkring.

Nu vill jag skänka bort mig själv,
så har jag ingen smula kvar.
Säg, stjärnor, vill ni ta emot
en själ, som inga skatter har?

Hos er är frihet utan vank
i fjärran evigheters frid.
Den såg väl aldrig himlen tom,
som gav åt er sin dröm och strid.
KARIN BOYE: Ur GÖMDA LAND Aftonens kulturprogram med Karin Boyes lyrik i centrum
uppskattades stort. När vi lämnade Braås Hembygdspark
mötte vi på andra vägsidan Sjösås gamla medeltidskyrka 
med dess förnämliga klockstapel och stenmur.

VARMT TACK! 
Rune Liljenrudmåndag 30 juli 2018

Group Name "Once upon a time in Scandinavia ..." Australian Literary Group visit to Sweden - 29 July 2018


Group Name "Once upon a time in Scandinavia ..." 
A Literary Tour of Sweden, Denmark and Norway

Organization Australians Studying Abroad
Group Leaders Mrs Susannah Fullerton, President Jane Austen
Society, Australia, and Russell Casey
No of people 25adults+2Leaders

Guided tour in Lilla Björka: Elin Wägner's House in the village of Berg, near to Växjö


Guided tour by Bengt Bejmar Ingemar Lönnbom Författarmuséet Jämshög: 
Two writers from Jämshög, Olofström: Harry Martinson and Sven Edvin Salje 

Have you seen a steam collier come from a hurricane -
broken booms, wrenched railings,
dented, wheezing, done-in -
and a captain quite hoarse?
Snorting, it ties up at the sunlit quay,
deadbeat, licking its sores,
while the steam in the boiler tubes thins away.

HARRY MARTINSON: Har ni sett en koltramp... /SPÖKSKEPP


ANIARA (from 53)

In our eleventh year we saw a vision,
the slenderest of visions, the most meagre - 
a spear travelling the Universe.
It came from where our space-ship came
and held its course, undeviating.
Its speed being greater than Aniara's
meant it drew ahead and left us.

But afterwards we sat for long in groups 
eagerly deliberating what 
the spear could be, its course, its origin.
No one knew and no one could have known. 
Some guessed but no one was convinced.
It was in some way not to be believed,
was pointless as an object of belief.
It just - flew across the Universe. 
The spear of emtiness made its way 
pointlessly. Yet that vision 
had the power to touch the brains of many.
Three went mad, one committed suicide. 
And still another founded a new sect,
a shrilly dry, ascetically boring crowd 
who made their presence felt among us long and loud. 

That spear then had as good as struck us all. 

HARRY MARTINSON: ANIARA (from 53)
Li Ti's Advice 

If you own two coins, said Li Ti on a journey,
buy a loaf and a flower. 
The loaf's purpose is to feed you.
The flower you buy means 
that life is worth living.

HARRY MARTINSON: The grass in Thule THANK YOU FOR A MOST INTERESTING VISIT. 
WE HAVE ENJOYED LEARNING ABOUT TWO
SWEDISH WRITERS WE KNEW LITTLE ABOUT

Group Name "Once upon a time in Scandinavia ..." 

Organization Australians Studying Abroad/ Rune Liljenrud söndag 1 juli 2018

Tema Nässelfrossa 2019: BILDNINGENS VÄGAR "Allt om OLOFSTRÖM" ~ med Johnny Karlsson


Bokland 

Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai 
och ett kilskriftkunnigt Babylon. 
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.

HARRY MARTINSON 
Ur  Boken i vårt hjärta

(Harry Martinsons bidrag
i festskrift till Thure Nyman 1969
av Sällskapet Bokvännerna)Skolsalen

Under höga järnkaminen
blinkade björkvedselden
genom luckans sex små fönster av glimmerblad.

Den uppvärmde som en verklig vän
av plåt och gjutjärn från Norrahammars bruk
det kunskapsrika rummet ända fram till katedern.
Lärjungarna skrev under tystnad 
sig allt längre in
i det sakta och noga förbättrade vetandet.
Genom köldfönstren lyste snöns
nyutbredda vithet in från vinteråsarna.

Det var livets eget vita och oskrivna blad
som kallt sken in.

HARRY MARTINSON

Ur  Längs ekots stigar (1978)
Väl mött på
BILDNINGENS VÄGAR


"Möt Johnny Karlsson i Olofström, en
man med känsla för natur och kultur."

I lokaltidningen "Allt om Olofström"
presenteras mångsysslaren JOHNNY.
Man blir glad att möta honom, lyssna
till hans humoristiska berättande och
få hjälp med att finna böcker man söker.

I många, många sammanhang under
NÄSSELFROSSA 2018 möter vi Johnny
Karlsson och han är med när temat
för NÄSSELFROSSA 2019 presenteras

"BILDNINGENS VÄGAR"

TACK Johnny och väl mött nästa gång!

Rune Liljenrud


lördag 30 juni 2018

NÄSSELFROSSA Bok-kalas med jubilerande Harry Martinson-böcker ~ Kulturvandringar under NÄSSELFROSSA

Bok-kalas med Harry Martinson
Kalas-böcker! 
Ett antal böcker av Harry Martinson 
"nollar" i år (2018). Välkommen till uppvaktning
 i Martinsonrummet på biblioteket där
 "Nobelpriset föddes"!
 Rune Liljenrud guidar oss
 från Kap Farväl (1933) över Tuvor (1973)
 fram till Bollesagor(1983).

(Ur Program NÄSSELFROSSA 2018)


Skulpturer i Aniara-parken
CARL ELDH "Dansen"
(Finns på omslaget för
NÄSSELFROSSA 2018)

CARL ELDH "Sången"


Konstnär Bob Matson, Asarum som skapat
emaljkonstverket på Olofströms bibliotek
STILLA FLÖT ÅN 
delar med sig av inspiration ur diktning av
Harry Martinson och Sven Edvin Salje 

Tulseboda Brunn, Kyrkhult förbättras i standard 
för varje års Nässelfrossa och har inför denna
sommar fått ett vackert sammanhållet parkrum!
KYRKHULT har flera skulpturer av CARL ELDH 

Författarmuséet Jämshög 
ett centrum för NÄSSELFROSSA
Bengt och Ing-Mari Bejmar guidar
kunnigt i Författarmuséet Jämshög, 
visar interiör och gamla föremål 
i Sven Edvin Saljes fornstuga 
NYTEBODA

JÄMSHÖGS KYRKOGÅRD

Rune Liljenrud