lördag 22 september 2018

Harry Martinsons stormskildring i Kap Farväl! "Så skriver ingen annan svensk författare".BONNIERS FOLKBIBLIOTEK (1947)
Omslag: Roland Svensson


Harry Martinsons Kap Farväl! fanns i bokhandeln den 31 oktober 1933 och kan alltså i år, 2018 jubilera 85 år. Detta uppmärksammas under lördagen den 29 september på DELS-SCENEN, Bokmässan Göteborg. 
Som nittonårig yngling skulle Harry Martinson komma att möta havets raseri i en virvelcyklon, som i nattlig kamp med S/S Ionopolis kostade en matros, förste maskinisten och en jungman livet. En så stark skildring av havets villkor, står inte mera att finna i världslitteraturen. Här en kort introduktion, som vill inbjuda till läsning av hela Kap Farväl!
   "Den natten kommer cyklonen. Den kommer med rasande styrka virvlande från Västindien. Vrålar i vattenslätterna nere på havet, gräver upp sjön och sliter de uppveckade sjöarnas toppar till virvlande trasor och tjutande vattenskum. Och den framstormar uppe i rymderna med ett frankrikestort tak av elektriska kolsvarta ballongmoln och domedagsskynken.
   Ionopolis svänger ur kursen och stävar upp mot sjön. Lägger sig för halv maskin i orkanriktningen. Cyklonen kommer som ett formlöst rytande urtillstånd, ett vindarnas formlösa vanvett. Man avläser dess bild i de blixtrande molnen, som tyckas brinna som dånande petroleum över skeppet. Och man avläser den på däcket, där slagsjön sprätter upp och bänder i brädplatåerna, sliter loss plank och slungar dem ut i de svarta rymderna som spån och damm. Över oss rulla åskornas förfärliga tunnor, kasta eldkablar ur sina sprund och uppfylla allt hav innanför horisontrundeln med ultravit elektrisk terror. Den sönderslitna sjön tar hopp över lasten som tigrar, piskar fartyget som dödsfarliga järnris svängda av demoner. Inbördeskrig rasa i molnen, som drabba samman med elektriska svärd. Slagregnet faller som en fasa, genomkorsat av blixtarnas flammande eldlinor. Sjön ökar och plankplatåerna vecka sig upp till pucklar och dalar. Trälastens tölpiga, tornhöga vindfång bölar för den vräkande orkanen och Ionopolis slungas som ett spån ur sin tillfälliga vindkurs och får hela stormen på sidan. Det är omöjligt att återföra henne.
   Molnen bli som polynesiskt burriga hårrufserier genomstungna av elddolkar och glödande nålar. De kullra sig, de ändra sig, de ljunga och brinna med dån likt aldrig förr upptäckta eldfarliga oljor, de svalna, de tystna av, de sjunka och bli som bibliska jättemantlar. De lägga sig på rygg i rymderna likt patriarkers vålnader och snarka över Ionopolis, som sned i kroppen och med den väldiga packningen lossnande i fogarna slåss för sin ära: seminolaplankens öde. Ja, åskornas ha liksom paus och snarka i stormsömn medan orkanen slår stjärtslag med sina brottsjöar, river upp tjutande fontänsjud och vattenhamrar på skrovet med tre elements gissel." [...]

(*) Citat ur Sven Stolpe: Det svenska geniet, 1935 om Harry Martinson: "Så skriver ingen annan svensk författare".
Väl mött på Bokmässan!
Rune Liljenrud 

tisdag 4 september 2018

HARRY MARTINSON: SeptembermorgonSEPTEMBERMORGON 

Morgondaggen sköljer kall och allt för riklig.
De tusen ängsspindelnäten avslöjar sig fullt tydliga.
Vem visste att de var så många.
Alla är de tennmatt grå och påsigt tyngda av vätan.
Gräshoppan har lagt ner sin stråke 
den hon flitigt och ofta drog an
mot den knarrande kroppen.
Nu rostnar sommaren i bräkneskogen.

HARRY MARTINSON: Ur TUVOR Rune Liljenrud 

onsdag 29 augusti 2018

"Ingenting blir som man har tänkt sig det!"

"Ingenting blir som man har tänkt sig det!" Så inleder Elin Wägner sin roman från år 1908 NORRTULLSLIGAN, som i år kan jubilera 110 år. Författaren Cecilia Davidsson återberättar NORRTULLSLIGAN på lättläst och boken presenteras på DET FRIA ORDETS HUS, Växjö den 29 augusti i välfylld lokal med intresserade bokläsare. 

Cecilia Davidsson låter romanen lättläst börja med "Inget blir som man tänkt sig!" och hon håller sig till samma sidantal som boken från år 1908, ca 115 sidor men där finns mycket luft mellan raderna och om romanens språk säger hon: "NORRTULLSLIGAN är lättläst på ett sätt, men det händer mycket bakom texten som man får fundera på."

Elin Wägners roman är alltså 110 år gammal, men den är högst aktuell också idag och om den lättlästa versionen öppnar Elin Wägners tankar för nya läsare, så är satsningen på lättläst, högst berömvärd. Professorn i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet Peter Forsgren, Elin Wägner-forskare som tillhör Elin Wägner-sällskapets styrelse, är mycket nöjd med Cecilia Davidssons lättlästa återberättande version av NORRTULLSLIGAN. Språket är förenklat men inte romanen, framhåller han. Man kan se kvinnorna i romanen som livsalternativ. Elin Wägner skriver med humor och hon var uppskattad av samtidens kritik.

Professor Peter Forsgren har skrivit en mycket värdefull bok om Elin Wägners Smålandsromaner, I VANSKLIGHETENS LAND, vari han i sina referat hjälper läsaren att finna och förstå att "det händer mycket bakom texten". Inte minst gäller detta den viktiga romanen ÅSA-HANNA från år 1918, som alltså i år kan jubilera 100 år.


Cecilia Davidsson och Peter Forsgren
DET FRIA ORDETS HUS, VÄXJÖ
Aktuellt under Harry Martinson-sällskapets
Årshögtid i Växjö maj 2017
Elin Wägner och Pär Lagerkvist
finns på tavlor och bokmärken
Illustration: Kajsa Nilsson

Omslagsbild, Nässlorna blomma
Av Harry Martinson (lättläst) 
1992: Martin : En lättläst berättelse 
ur Nässlorna blomma och Vägen ut 
2004: Nässlorna blomma [Ny uppl.] : LL-förlaget/ Rune Liljenrud

måndag 27 augusti 2018

RAOUL WALLENBERGS DAG ~ 27 augusti 2018

EN MÄNSKLIGARE VÄRLD 
 OM RESPEKT OCH GODHET I EN POLARISERAD TID

Föredrag av Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift 
Växjö StadsbibliotekBiskop Fredrik Modéus tecknar minnet av Raoul Wallenberg, född den 4 augusti 1912 tills han den 17 januari 1945 plötsligt försvann. Han anses ha dött den 31 juli 1952 och dödförklarades för två år sedan. Raoul Wallenberg blev inte gammal, levde en begränsad tid, men med mod och handlingskraft utifrån inre moraliskt krav "Det finns inget alternativ", gjorde han stor skillnad. Vi behöver sådana förebilder för att lyfta blicken från vårt eget "incurvatus in se". Dessa ropar på oss, hjälper oss  och manar oss att göra det vi verkligen vill. 

Biskopen nämner Dag Hammarskjöld, Moder Teresa och Raoul Wallenberg som exempel på moraliska förebilder. Vi behöver moraliska föredömen för att hålla koll på vår egen kompass i livet. Vi har alla en uppgift, en kallelse att arbeta mot målet "En mänskligare värld". Godhet mobiliseras av den nöd vi ser i medmänniskors ögon. Hot och motstånd möter i den goda kampen och vi behöver hjälpa varandra för att orka. Civilkurage är mod att trots allt stå för sin mening, som Raoul Wallenberg "Det finns inget alternativ"

Om det riktigt svåra skriver man lyrik,
menar Harry Martinson. Biskopen Fredrik Modéus lyfter fram skönlitteratur och lyrik som inspiration i den goda kampen och han läser Gunnar Ekelöfs allvarsdikt  "Att se sig själv" ur En natt i Otočac 

Att se sig själv 

Att se sig själv i andra
sina villkor
sin brist
sina svagheter
sitt mänskliga:
Att vara social i hjärtat
ni andra som är sociala i huvudet!
- Och hjärtat är inte en känsla för ögonblicket
men det som varar
Hjärtat är inte en konjunktur.

Gunnar Ekelöf: Att se sig själv
Ur En natt i Otočac 


"- Och hjärtat är inte en känsla för ögonblicket
men det som varar
Hjärtat är inte en konjunktur."


/ Rune Liljenrud

fredag 24 augusti 2018

Poeten, psalmdiktaren och författaren BO SETTERLIND föddes i Växjö 24 augusti 1923, idag för 95 år sedan. Han debuterade 1948, i år för 70 år sedan, med diktsamlingen MÅNVAGGA, som han med "ett tack för att jag fick läsa en bok som PASSAD", dedicerade till HARRY MARTINSONBo Alf Ingemar Setterlind föddes 24 augusti 1923 i Högstorp, Växjö och han avled 24 januari 1991 i Strängnäs.
Debutdiktsamlingen MÅNVAGGA fanns i bokhandeln hösten 1948, samma höst som Harry Martinsons VÄGEN TILL KLOCKRIKE fanns i bokhandeln 


MÅNVAGGA
Barnen drömmer i natten.
Månvaggan gav dem sömn.
Nästa morgon i fjällsjövatten 
tvätta de bort sin dröm.

AFTON
Här öppnar sjön sitt öga
och skådar, utan att blinka,
mot skymgrå rymden. 
I molnen spränger sig en reva fram 
pärlemorkantad
som i tusensnäckan.
I ögonbrynet tiga höga träden.
Och från en vrå
drar oljegröna skuggor
en båt, som böjd
kinesisk svänger 
över regnbågshinnan.


Vår tidigare medlem i Harry Martinson-sällskapet Patrik Hammarstrand från Växjö, som avled 2015 endast 42 årig, har ett par bidrag i Harry Martinson-sällskapets årsbok 2014 ”Till Harry från… Bokdedikationer i Harry Martinsons bibliotek”. Han skriver där bl.a om poeten, psalmdiktaren och författaren Bo Setterlind. Bidraget låter bilden av denne författare, djupna. Patrik kände en särskild frändskap med Bo Setterlind, hans frimureriska engagemang och kristna livstolkning. ”Han hade under hela sitt liv sin tro som en viktig grundval, även om han också var en grubblare”, skriver han om Bo Setterlind och detta kan också skrivas om Patrik. Idag på Bo Setterlinds 95-årsdag bjöds minnesprogram i Högstorp.Ulla Liefwendal tänder ljus och minnestecknar 
Fotograf Owe Wallin ger sin bild av Bo Setterlind 
som minnesgåva till Högstorps församling, Växjö

Bo Setterlinds psalm "Det finns en väg till himmelen"
tolkas i Högstorp kyrkas altartavla 

Under minneshögtiden i Högstorps kyrka 
sjöngs flera av Bo Setterlinds psalmer


Guds källa har vatten tillfyllest,
en gåva av strömmande liv,
den äger vad alla behöver,
det räcker för dig och för mig.

BO SETTERLIND Ur Sv. ps 236

Konst av Elisabeth Bergstrand-Poulsen, Långasjö
som Harry Martinson-sällskapet studerade 
under sin årshögtid i Växjö 2017 
smyckar Högstorps kyrka, Växjö

~~~~~~~~~~~~~~~~


DET RÄTTA SVARET

Himlen har landat 
på ett grässtrå,
därför darrar det.

BO SETTERLIND: Ur Mörkret förgår


/ Rune Liljenrud söndag 19 augusti 2018

Förvandlingens ord "Effata"


Med dikten "Förvandlingens ord" ur diktsamlingen Vagnen visar Harry Martinson till ord som på tankens vingar ljuder Effata. Harry Martinson kände väl bibelberättelsen ur Markusevageliets 7. kapitel, som är denna söndags Evangelietext. Den handlar om hur Jesus på sitt  modersmål med ett arameiskt ord "Effata", vilket betyder "Öppna dig!", botar en man som var döv och knappast kunde tala. Han var instängd i sig själv, men med kraftordet "Effata" bereddes han frihet, kommunikation och gemenskaper utanför sin egen bundenhet. Han gavs frihet men också ansvar.

FÖRVANDLINGENS ORD 
Förvandlingens ord skall komma på tankens vingar
med lösningar och fynd.
En gång finner världen den formel
som öppnar de roterande bokstävernas lås.
Då hör alla, ja de som är födda inne i låsen
hör nyckeln komma.
De hör klingande solars klara tal.
En gång ljuder Effata.
HARRY MARTINSON:
Förvandlingens ord /Ur VagnenRune Liljenrud 


fredag 10 augusti 2018

I Dag Hammarskjölds bokhyllor på Backåkra finns Harry Martinsons böcker


Vid besök på Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra
informerar Karin Erlandsson om Dag Hammarskjölds
 liv och gärning och den betydelse som Backåkra nu har.
I Biblioteket som återställts efter flytten från New York
visas bl.a till några av Harry Martinsons utgivna böcker.

Karin Erlandsson berättar med stor tacksamhet om ett
besök nyligen på Författarmuséet i Jämshög och den goda
information som lämnats av föreståndaren Bengt Bejmar,
som hon vänligast ville hälsa till och ännu en gång tacka.

Så kan litteraturen förena över alla avstånd i tid och rum
och visa på djupa samhörigheter i tankar, liv och gärning.
I Svenska Akademien kunde de två mötas och samarbeta.
Författarmuséet i Jämshög och Backåkra bär deras tankar.


   
P  A  X  
   
Backåkra 
2018-08-09
Rune Liljenrud