söndag 1 juli 2018

Tema Nässelfrossa 2019: BILDNINGENS VÄGAR "Allt om OLOFSTRÖM" ~ med Johnny Karlsson


Bokland 

Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai 
och ett kilskriftkunnigt Babylon. 
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.

HARRY MARTINSON 
Ur  Boken i vårt hjärta

(Harry Martinsons bidrag
i festskrift till Thure Nyman 1969
av Sällskapet Bokvännerna)Skolsalen

Under höga järnkaminen
blinkade björkvedselden
genom luckans sex små fönster av glimmerblad.

Den uppvärmde som en verklig vän
av plåt och gjutjärn från Norrahammars bruk
det kunskapsrika rummet ända fram till katedern.
Lärjungarna skrev under tystnad 
sig allt längre in
i det sakta och noga förbättrade vetandet.
Genom köldfönstren lyste snöns
nyutbredda vithet in från vinteråsarna.

Det var livets eget vita och oskrivna blad
som kallt sken in.

HARRY MARTINSON

Ur  Längs ekots stigar (1978)
Väl mött på
BILDNINGENS VÄGAR


"Möt Johnny Karlsson i Olofström, en
man med känsla för natur och kultur."

I lokaltidningen "Allt om Olofström"
presenteras mångsysslaren JOHNNY.
Man blir glad att möta honom, lyssna
till hans humoristiska berättande och
få hjälp med att finna böcker man söker.

I många, många sammanhang under
NÄSSELFROSSA 2018 möter vi Johnny
Karlsson och han är med när temat
för NÄSSELFROSSA 2019 presenteras

"BILDNINGENS VÄGAR"

TACK Johnny och väl mött nästa gång!

Rune Liljenrud


lördag 30 juni 2018

NÄSSELFROSSA Bok-kalas med jubilerande Harry Martinson-böcker ~ Kulturvandringar under NÄSSELFROSSA

Bok-kalas med Harry Martinson
Kalas-böcker! 
Ett antal böcker av Harry Martinson 
"nollar" i år (2018). Välkommen till uppvaktning
 i Martinsonrummet på biblioteket där
 "Nobelpriset föddes"!
 Rune Liljenrud guidar oss
 från Kap Farväl (1933) över Tuvor (1973)
 fram till Bollesagor(1983).

(Ur Program NÄSSELFROSSA 2018)


Skulpturer i Aniara-parken
CARL ELDH "Dansen"
(Finns på omslaget för
NÄSSELFROSSA 2018)

CARL ELDH "Sången"


Konstnär Bob Matson, Asarum som skapat
emaljkonstverket på Olofströms bibliotek
STILLA FLÖT ÅN 
delar med sig av inspiration ur diktning av
Harry Martinson och Sven Edvin Salje 

Tulseboda Brunn, Kyrkhult förbättras i standard 
för varje års Nässelfrossa och har inför denna
sommar fått ett vackert sammanhållet parkrum!
KYRKHULT har flera skulpturer av CARL ELDH 

Författarmuséet Jämshög 
ett centrum för NÄSSELFROSSA
Bengt och Ing-Mari Bejmar guidar
kunnigt i Författarmuséet Jämshög, 
visar interiör och gamla föremål 
i Sven Edvin Saljes fornstuga 
NYTEBODA

JÄMSHÖGS KYRKOGÅRD

Rune Liljenrud 

fredag 29 juni 2018

NÄSSELFROSSA: Kvinnokamp genom ett sekel

Förtvivla inte systrar!
Kvinnokamp genom ett sekel med sång. 
SKV:s musikgrupp berättar och underhåller.
Svenska Kvinnors VänsterförbundSKV Lokalavdelning Olofström bjuder ett 
mycket uppskattat program i sångarglädje 
med tidstypiska sånger, diktläsning och 
information till belärande, viktiga bilder 
om kvinnokamp genom ett sekel.

TEMA

Facklig organisering
Uppror
Allmän och lika rösträtt 
Fredsarbete
Sociala reformer 
Relationen till män 
Internationell solidaritet 

Rune Liljenrud onsdag 27 juni 2018

NÄSSELFROSSA - SVEN EDVIN SALJE -program


Arbetshästen i skogs- och
 jordbruket under Saljes tid
Bengt-Åke Rungegård visar ardennerhästar
på Sturessons gård, Alltidhult
och berättar om arbetshästens betydelse
i 1900-talets skogs- och jordbruk.
Birger Johnson berättar om hästens roll
i några av Sven Edvin Saljes skildringar
av arbetet på landsbygden.

(Ur Program NÄSSELFROSSA 2018

Bengt & Ing-Mari Bejmar välkomnar
och bjuder gott kaffe med dopp

En oförglömlig upplevelse 
med "Blekinges vackraste Utsikt", 
såsom det blev sagt!

Hästgårdar
Vid det natursköna området Rosenfors, beläget mellan Holjeån och Halens naturreservat mitt emellan Olofströms och Jämshögs centrala delar, planeras hästgårdar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har enats om vad den nya vägen vid Hästgårdarna i Norra Rödhult ska heta. Man landade i "Sven Edvin Saljes väg".– Dels så var Salje en riktig Jämshögsbo och dels så var han en fantastisk jordbruksförfattare. I och med att det ska bli hästgårdaar tycker man att det passar, skriver Sydöstran.


Rune Liljenrud