fredag 16 mars 2018

Harry Martinson-priset för år 2018 tilldelas EVA STRÖM, Kristianstad


Orden Giv Doft i Blomma, 
finns i ett konstverk av Bror Hjorth
  Olofströms Bibliotek i Harry Martinson-rummet 

[. .]

Och broder, broder, vad som än må komma -
om hor och eld och uppror över jorden,
så minns, o, broder, alltid dessa orden:
Giv Doft i Blomma.


HARRY MARTINSON: DIKT, ur Nomad


PRISJURY 
Patrik Sjöstedt och Sara Rudolfsson, Olofströms kommun
Ulf Redmo och Johnny Karlsson, Harry Martinson-sällskapet 

I Harry Martinson-sällskapets medlemstidskrift 
Doris  Nr 33 2018
presenteras pristagaren Eva Ström 


Den 16 mars tillkännagavs 2018 års Harry Martinsonpristagare vid presskonferens i Harry Martsinsonrummet på Olofströms bibliotek. Harry Martinson-priset 2018 tilldelas Eva Ström, Kristianstad, författare, läkare samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Harry Martinson-priset delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinson anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Priset delas ut vartannat år i samband med Harry Martinson-sällskapets majdagar i Jämshög.
Prissumman är 83 950 kr samt ett diplom. Prissumman bygger på antal dagar Aniara var i rymden.

Priset är ett arrangemang av Olofströms kommun i samarbete med Harry Martinson-sällskapet.
Pristagare föreslås till kommunstyrelsen av en jury om fyra personer. Martinson-sällskapet utser två jurymedlemmar och Olofströms kommun två jurymedlemmar, varav en ordförande med utslagsröst.

Tidigare vinnare av Harry Martinson-priset:

2016 Ulf Danielsson (professor i teoretisk fysik)

2014 Nina Björk (författare)

2012 Vetenskap och Folkbildning VoF (förening)

2010. Christian Azar (fysiker och miljöforskare)

2008. Jan Eliasson (diplomat och politiker)



Vid ingången till läsesal med Harry Martinson samling
finns en bokhylla gemensam för bygdens två stora diktare 
Harry Martinson och Sven Edvin Salje 

En bokdedikation från Martinson till Salje
vittnar om inbördes uppskattning 



Bengt och Ing-Marie Bejmar, Författarmuséet, Jämshög 
möter upp utanför ingången till 
Olofströms bibliotek, som är under ombyggnad 



Rune Liljenrud 





Inga kommentarer: