fredag 9 februari 2018

Harry Martinsons LÄNGS EKOTS STIGAR 1978 jubilerar 40 år ~ "Då är livet fullt sysselsatt / med att vara vad det är: ett paradisförsök."HARRY MARTINSON – TIO Jubilerande böcker år 2018


*  Längs ekots stigar 1978  ~  40 år 

En tänkt ny diktsamling av Harry Martinson "Ekon", och vars titel av honom själv ändrades till "Vågor", kom aldrig att utges under Harry Martinsons livstid. Det blev Georg Svensson som fick förtroendet att ta hand om diktmaterialet. En av dikterna bland mängder av andra  manuskript, var "Längs ekots stigar" och denna gav titel till den år 1978 postumt utgivna diktsamlingen "Längs ekots stigar", som i år kan jubilera 40 år. Harry Martinson-specialisten Kjell Espmark och fru Ingrid Martinson var behjälpliga vid utgivningen, skriver Georg Svensson i bokens EfterskriftDikten "Om sommaren" ur Längs ekots stigar, finns med i KLOCKRIKE-gruppens föreställning "Vägen till Klockrike", i regi av Kristin Olsoni, Helsingfors 1991. 

Längs ekots stigar

Längs ekots stigar tillbaka.
Där vilar orden i sina gamla betydelsers skrin.
Men ack så främmande. Vad är det de säger, dessa läppar.
Om andra sammanhang och tillstånd talar de.
Medan du lyssnar till deras tal
formar de något som förändrats också av dem
stavar på ett språk än längre borta
i ännu ett av skrinen
i de sju skrinens berg
tusen och tusen år före Babylon.

HARRY MARTINSON:
Ur Längs ekots stigar
Martin Bagge har för CD - kompositioner & arrangemang 1985-2008, lånat titeln från Harry Martinsons postumt utgivna diktsamling "Längs ekots stigar". På denna CD framförs tonsättningar av fyra Harry Martinson-texter, bl.a "Junis äventyr", från CD:n "Om sommaren" 1992 - medverkan av VOCES-ensemblen, Dan Berglund läsning, Lars Jansson piano och Göran Fristorp sång - Noter: Noteria, Klockrike 1992. (Se härtill föregående blogg om TUVOR)

Junis äventyr av ljus och vågor
julis underverk av klara speglar
tänder mig om vintern som med lågor.
Sommarljuset för mitt sinne seglar.

Över skogen ser jag aftonsuset
med sin andning föra molnets segel
ut kring skär och ö där skymningsljuset
möter gryningen på havets spegel.

HARRY MARTINSON:
Ur Längs ekots stigar
Harry Martinson-sällskapets 25-årsfirande avslutades söndag 15 november 2009 med en temadag Näbbeboda akademi - Byskolan som födde en Nobelpristagare. I Näbbeboda skola gick Harry Martinson sitt fjärde skolår åren 1914-1915 med Karl Johan Staaf (*24/1 1869 +24/5 1930) som lärare
(Stav i Harry Martinsons Nässlorna blomma)
Bengt Bejmar / Författarmuséet i Jämshög läste som avslutning på högtiden i Näbbeboda skola, Harry Martinsons dikt Skolsalen ur Längs ekots stigar. Detta befäste ett starkt,  oförglömligt minne av sollennitet och - som så ofta sker - tillsammans med hustrun Ingmarie, svarade Bengt också för god förplägnad under temadagen i Harrys Näbbeboda skola. Varmt tack, Ni som så generöst, alltid ställer upp för Harry Martinson-sällskapet! 


Skolsalen

Under höga järnkaminen
blinkade björkvedselden
genom luckans sex små fönster av glimmerblad.

Den uppvärmde som en verklig vän
av plåt och gjutjärn från Norrahammars bruk
det kunskapsrika rummet ända fram till katedern.
Lärjungarna skrev under tystnad 
sig allt längre in
i det sakta och noga förbättrade vetandet.
Genom köldfönstren lyste snöns
nyutbredda vithet in från vinteråsarna.

Det var livets eget vita och oskrivna blad
som kallt sken in.


HARRY MARTINSON:
Ur Längs ekots stigar
"Att minnas medan tiden svinner som små streck
alla ögonblicken tätt intill.
Nuens närhållsliv."

HARRY MARTINSON: Ur Ögonblicken
LÄNGS EKOTS STIGARRune Liljenrud


================

HARRY MARTINSON – TIO Jubilerande böcker år 2018
85 år  Kap Farväl!  ~ 1933
80 år  Midsommardalen  ~ 1938
75 år  Nomad  ~ 1943
70 år  Vägen till Klockrike  ~ 1948
65 år  Cikada ~ 1953
60 år  Gräsen i Thule  ~ 1958
55 år  Utsikt från en grästuva  ~ 1963
45 år  Tuvor  ~ 1973
40 år  Längs ekots stigar  ~ 1978
(Urval efterlämnade dikter)
35 år  Bollesagor  ~ 1983
(Ur det efterlämnade materialet till
Vägen till Klockrike)

Inga kommentarer: