fredag 2 februari 2018

Harry Martinsons GRÄSEN I THULE 1958 jubilerar 60 år ~ "Det finns sång i hans ord."HARRY MARTINSON – TIO Jubilerande böcker år 2018*  GRÄSEN I THULE 1958  ~  60 år "Det finns sång i hans ord." Ingvar Holm inleder så sitt efterord till en CD-inspelning "Om sommaren - anteckningar från ett Harry Martinson-år", som gjordes 1992 med VOCES-ensemblen - Lars Jansson solopiano, Göran Fristorp sång, Dan Berglund uppläsning, Martin Bagge musik och Björn Lusensky producent. "Om sommaren" har funnits på noter hos Noteria förlag, Klockrike.

I texthäftet som tillhör CD-skivan, finns en inledande text av Harry Martinson "Man har frågat mig om sommar" och i häftet finns också fem blomsterteckningar av Harry Martinson.

Ingvar Holm skriver: "Ur blomsterängen ljuder en viskande melodi, barn dansar, någon sjunger den buttra visan om Olga faren iväg till Idaho. Och från rymden hörs mörka toner. Allt som är Harry Martinson förenas i en sammansatt, en lekfull och svårmodig koral. [...] Skivan är att se som en hyllning till fantasins och de dolda tonernas store poet."

Flera av texterna i "Om sommaren" är hämtade ur Gräsen i Thule, som utkom 1958 och just i år jubilerar 60 år"Det finns sång i hans ord", påminner Ingvar Holm om och redan första dikten i Gräsen i Thule Ekosång till fjärilen, är nästan svår att läsa utan att också nynna den, till Carl Michel Bellmans "Fjäriln vingad syns på Haga". Rytm och strofbyggnad är lika och melodin bär diktens alla  fem strofer.

Dikten Asparna ur Gräsen i Thule har samma versmått som morgonpsalmen 175 i Svenska psalmboken, "Den signade dag som vi nu här ser från himmelen ned till oss komma", en medeltida nordisk folkmelodi / Köpenhamn 1569. Dikten  Asparna finns med på CD "Om sommaren", liksom Midsommardrömmen, Till slut, Varslet, Göksång, I Ljusningen och I solen.
Det är stor högtid att vid läsning av dikterna i Gräsen i Thule, också lyssna till tonsättningar som går att finna av Harry Martinsons fina, tidlöst giltiga lyrik. 

"Minnet av somrarna blir man aldrig färdig med. Det återkommer. Man behöver aldrig bygga på. Somrarna diktar själva", skriver Harry Martinson i sitt förord till CD "Om sommaren".

~ Läs Gräsen i Thule ! Lyssna till tonsättningar!
Harry Martinson är mästare i att med enkla vardagsbilder tolka tid och djupa existentiella villkor. I Gräsen i Thule finns mycket av detta.  


LANDSKAP

Skogen dröjer vid slättlandets rand
för att höra efter hur sädesfälten susar om somrarna.
De låter mildgulast och mjukast i juni
och mitt i åkern finns ett stenrös.
Sommaren hänger ut sin solluft därute
och fälten rör sig skönt och skimmergrant
åt alla håll för vindens ande.SISTA ÅRET

Det var det året då ödestugan i skogen såldes som ved.
Upphuggarna kom med lastbilen,
rev henne på tre timmar och en kvart
och tog också med sig brunnskaret.
Det var inte stort när det kom loss från brunnen.
De brydde sig inte ens om att slå sönder det,
man satte upp det på flaket som det var.
Där satt det som en liten grå lår med mossa på.

När allt var tyst igen
kom vesslan fram ut den gamla spiselmuren.
Hon tillkallade en gök från skogen,
och de båda höll en andaktsstund.
Göken gol en gökpsalm.
Därmed var det hela över.
Inget var härefter som förr.
Men somrarna vandrade fram
och lät växa rödvensgräs och kransar.

HARRY MARTINSON: Ur Gräsen i Thule 


Rune Liljenrud


================
HARRY MARTINSON – TIO Jubilerande böcker år 2018
85 år  Kap Farväl!  ~ 1933
80 år  Midsommardalen  ~ 1938
75 år  Nomad  ~ 1943
70 år  Vägen till Klockrike  ~ 1948
65 år  Cikada ~ 1953
60 år  Gräsen i Thule  ~ 1958
55 år  Utsikt från en grästuva  ~ 1963
45 år  Tuvor  ~ 1973
40 år  Längs ekots stigar  ~ 1978
(Urval efterlämnade dikter)
35 år  Bollesagor  ~ 1983
(Ur det efterlämnade materialet till
Vägen till Klockrike)


Inga kommentarer: