fredag 9 maj 2014

I Elin Wägners och Harry Martinsons anda

 
 
Odd Zschiedrich, kansliansvarig vid Svenska Akademien, presenterade lördag den 3 maj 2014 i samband med årshögtiden i Jämshög den nyutkomna boken
 Harry Martinson i Svenska Akademien
 
I boken finns bl.a. Harry Martinsons inträdestal, då han år 1949 efterträdde Elin Wägner på stol nr 15 i Svenska Akademien. Såväl Elin Wägner som Harry Martinsons författarskap påminns om, när pris och stipendier till deras minne utdelas. Så skedde vid årshögtiden i Jämshög, Harry Martinson-priset till Nina Björk och stipendier i skrivartävlingen I dialog med Harry Martinson, till Maja Tinnerwall, Annika Rydberg och Jonas Gren.
 
  
 
Första Elin Wägner-stipendiet har just nu tillkännagivits och det  tilldelas Jane Morén. Stipendiet innebär en månads vistelse i Elin Wägners författarbostad Lilla Björka samt 15.000 kronor.
 
Jane Morén är vårdbiträde, journalist, författare och fotograf. Hon tilldelas stipendiet "för att hon genom olika uttrycksmedel visar på livets skörhet på ett sätt som berör, samtidigt som hon i Elin Wägners anda vill belysa det outtröttliga arbete som generationer av kvinnor före oss har bedrivit för att ur jämställdhetssynpunkt skapa en bättre värld."
 
Prismotiveringen är viktig och öppnar upp ett angeläget författarskap i Elin Wägners anda - men också i Harry Martinsons anda med tolkning i dikten
 
 
MÄNNISKANS HÄNDER

Händernas erfarenhet är beröringen
deras liv bland tingen är mångfaldigt,
fullt av tysta innehåll.
De hör inte men är med i vibrationer.
De ser inte men vet hur det är i mörka källare.
När sammeten skall värderas är de där,
och slipstenen och lieeggen provar de tyst.
De behöver inte låta eggen bita till.
De känner med lätt beröring stålbettets skärpa.
Hur har de hunnit samla alla sina fina erfarenheter
av ull och grus, av fjun och stål,
av glatta ytor och av taggig tistelboll,
av smidig talk och av alla sorters mjöl.
Deras register är oerhört
från glansigt silke till grova säckar,
från sträva filar och rivjärn
till nyföddas glatta naglar
och beröringsglansen av evighetsblommor.
De lever i känselns land där beröringen är allt
och där beröringens gåta slår sin bro
mellan nerv och själ.
Men i fjärilsvingens stoft finner de sin gräns.

HARRY MARTINSON
Ur Dikter om ljus och mörker, 1971


Rune Liljenrud
 
  

Inga kommentarer: