torsdag 25 januari 2018

Harry Martinsons NOMAD 1943 jubilerar 75 år


HARRY MARTINSON – TIO Jubilerande böcker år 2018


NOMAD 1943  ~  75 år 

NOMAD 1943
Illustrerad av Torsten Billman

"en världsskyffel över havet
med Durhamkol"

    Denna upplaga av Nomad har av författaren
blivit genomsedd och delvis omredigerad. En del
dikter som författaren hunnit tröttna på, ha ute-
slutits. I deras ställe ha ett antal dikter som rätte-
ligen hör hemma i Nomad, men som vid tiden
för första upplagans tryckning voro tryckta eller
inlämnade på annat håll, nu sent omsider lagts
till samlingen.
                                                             Förf.


Sven Stolpe skriver i sin bok Det svenska geniet 1935, om Harry Martinson

"Hans debut med samlingen Spökskepp väckte ingen större uppmärksamhet och i antologien Fem unga dominerade han icke. Det var först efter åtskilliga svårigheter som samlingen Nomad kunde tvingas in i det allmänna medvetandet. Striden stod i själva verket ytterst hård, och en bunt tidningsklipp av ansenliga dimensioner, som ligger framför mig, visar, hur ursinnigt denne blide sjömanspoet chockerade, retade och utmanade särskilt pressens nummerkarlar och redaktionens övriga pålitliga stödtrupper. Hundratals gånger förlöjligades och parodierades Martinsons dikter på kåsöravdelningarna, och studenttidningen Ergo - Phosphoros' arvtagare i Uppsala - förde en hel kampanj, som icke bör glömmas, mot den fräcke nykomlingen. Motstånd från dessa parter bestyrkte Martinsons vänner och beundrare i deras uppfattning, att han ägde osedvanligt stora poetiska gåvor."

I boken 40 svenska författare 1980 skriver Sven Stolpe om sitt första möte med Harry Martinson på Bonniers förlag, där Stolpe redigerade en litterär tidskrift: 

"Jag såg genast, att jag hade - för första gången i mitt liv - mött ett ungt litterärt geni. Jag presenterade honom med all den kraft jag ägde för mina chefer, herrarna Bonnier.
[...]  
Det är underligt att tänka på hur ursinnigt Martinson förlöjligades för sina tidigare dikter, särskilt i Uppsala. Jag utkämpade många duster med hånfulla akademiska besserwisser och vredgades när jag såg alla parodier och karikatyrer i pressen."


NOMAD 1931

Under detta år 2018 med Nomad 1943 som en av 10 jubilerande böcker av Harry Martinson, är det intressant att jämföra de båda utgåvorna av Nomad, 1931 och 1943. Illustrationerna i utgåvan 1943 av Torsten Billman (1909-1989), är mycket värdefulla. De är gjorda av en konstnär med egna erfarenheter av livet till sjöss och arbete på flera båtar. I Göteborgs Hembygdsförenings skriftserie XXIII – 1990 finns en artikel med rikt bildmaterial av Sonja Erfurth om ”Harry Martinson i Göteborg
och
en artikel med rikt bildmaterial, av Tore Ahnoff om ”TORSTEN BILLMAN – havsjobbare, träsnittare och skönlitterär bidberättare


Sonja Erfurth ineder sin artikel med ett citat:

”Göteborg är den stad som jag känner mig mer besläktad med än någon annan. Den har skapat mer än hälften av mig, sade Harry Martinson vid ett besök i Göteborg 1949.”

Tore Ahnoff avslutar sin artikel om Torsten Billmans livsverk med göteborgsk tillhörighet:
”Ett livsverk som till stor del är monument över en passerad tid, över verksamheter som förändrats eller upphört. Men genom sin konstnärliga kraft och rikedom förblir det en levande källa till kunskap och förståelse, av medmänsklig allmängiltighet.” 


Nomad 1943 är tillägnad 
SVENSKA SJÖFOLKSFÖRBUNDET I Harry Martinson-sällskapets utgåva 1997 av Harry Martinsons dikter 1929-1945 skriver Johan Lundberg i ett efterord "En rörlighetens och hemlöshetens lyrik", om förhållandet mellan de två Nomad-utgåvorna: 

"I jämförelse med den äldre versionen av Nomad har blott 17 stycken av den ursprungliga bokens sammanlagt 53 dikter medtagits i den nya utgåvan, viket alltså innebär att mer än två tredjedelar av originaltexten utgått. Av de 17 bevarade poemen har ändringar gjorts i flera, av vilka två texter utsatts för omfattande bearbetningar (Ur 'Minnenas tåg' samt 'Brev till en yngling' vilken i den nya boken bär titeln 'Till en ung jägare').
[...]
En minoritet av dikterna i 1943 års samling har hämtats från Nomad, medan lejonparten, sammanlagt 24 stycken av den nya bokens texter kommer från andra håll: sju stycken härrör från Natur, fyra från Modern lyrik, tre från Resor utan mål, två från Kap Farväl! och en från Svärmare och harkrank. Till detta kan läggas sju tidigare i bokform ej publicerade texter."


De två dikter ur Kap Farväl! - som i år 85-årsjubilerar och som tidigare har omskrivits här i bloggen - och som Harry Martinson låter ingå i Nomad 1943, är "Från udden ropa -"  samt "Brev från en boskapsbåt". 


Från Svärmare och harkrank, som tidigare här i föregående blogg har berörts tillsammans med 80-årsjubilerande Midsommardalen, har Harry Martinson i Nomad 1943 tagit med dikten "Liv" 

LIV
Ej vallar, bräddar har den flod, 
som håller mänskans ande grön.
Den återblommar varje år.
När tiden räfflar åsens krön
och jättedösen sjunken in
sjuk rosslar under skuldran grå,
skall dock den gröna anden stå
och bräddfullt grön dess flod.
Så mycket skall förglömmas, dö,
de frejdade heroers ö
åt papegojor skänkas.
Men grönskans öde, lummets skir
ej efter våldens önskan blir.
Dess liv kan aldrig länkas.


Arbetarlitteraturens dag" på ABF i Stockholm


Johan Lundberg skriver i sitt efterord i NOMAD 1943:

[...]
Utifrån ett klassperspektiv kan noteras hur Martinson i poemet "Pråmsång" gör sig till talesman för den arbetare som befinner sig längst ner på klasstegen: pråmföraren som fraktar latrin. [...] i denna text finns paralleller till slutet av "Hades och Euklides", där huvudpersonen lägger sig ner och lyssnar mot jorden, varifrån han hör ljudet av källor, hav och vind. På liknande sätt talas i "Pråmsång" om hur jaget lägger sin "kind ner / och blommar själv på guds tundra".

PRÅMSÅNG 
Vem är hängivnare än jag -? 
de enklaste spelen, de grovaste jobben!
Jag fraktade stinkande latrin på pråmen Sest I 
ut ur världsstaden Bristol;
häggarna sprutade sin parfym över oss
och stjärnorna tändes i oktober.
Jag sjöng en psalm i den stilla natten
tills pråmen doppade sin bak i havet -
och många sådana nätter ha kommit -
hören, skymningskvinnor! skymningsblommor,
gräs som bugen er i mörkret:
armt mitt liv och ödslig strid.
Men jag lägger min kind ner 
och blommar själv på guds tundra.
Dikten PRÅMSÅNG finns både i NOMAD 1931 och i NOMAD 1943.

Illustration av Torsten Billman
 PRÅMSÅNG i NOMAD 1943

Arbetarlitteraturens dag

Kommande lördag 27 januari 2018 är "Arbetarlitteraturens dag" på ABF i Stockholm med presentation av forskning om våra arbetarförfattare och av litterära sällskap samt Föreningen Arbetarskrivare.  Arrangör är ABF Stockholm, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Harry Martinson är en av våra verkligt betydande arbetarförfattare! 

Förintelsens minnesdag

Kommande lördag 27 januari 2018 är "Förintelsens minnesdag" runt om i vårt land. Harry Martinson och Torsten Billman har båda, som aktiva motståndsmän till nazismen mycket att här bidraga med.
I Sjömanshemmet vid Masthuggstorget i Göteborg med Torsten Billmans monumentala alfresco-målning Till sjöfolket - Havets arbetare, konkretiseras detta. 

Havet är stort, evigt och stort -
traderna äro blott linjer
dragna för bröds skull...


HARRY MARTINSON: Ur NOMAD 1943
Illustration av Torsten Billman

Rune Liljenrud================
HARRY MARTINSON – TIO Jubilerande böcker år 2018
85 år  Kap Farväl!  ~ 1933
80 år  Midsommardalen  ~ 1938
75 år  Nomad  ~ 1943
70 år  Vägen till Klockrike  ~ 1948
65 år  Cikada ~ 1953
60 år  Gräsen i Thule  ~ 1958
55 år  Utsikt från en grästuva  ~ 1963
45 år  Tuvor  ~ 1973
40 år  Längs ekots stigar  ~ 1978
(Urval efterlämnade dikter)
35 år  Bollesagor  ~ 1983
(Ur det efterlämnade materialet till
Vägen till Klockrike)Inga kommentarer: