torsdag 7 november 2013

HARRY MARTINSON: "Traditioner måste vi ha - annars finns ingen vila"

 
Inför utgivningen av diktsamlingen "Dikter om ljus och mörker", den första boken efter elva år, gav Harry Martinson trött och motvilligt en intervju med Kerstin Hallert i Svenska Dagbladet, som publicerades söndagen den 31 oktober 1971. Harry Martinson är trött under intervjun men växlar snart om så att han "nyfiket vrider och vänder på varje fråga, dyrkar upp den med tysta hisnande skratt, låter sig engageras i långa tankeutflykter..."

Familjen hade något år tidigare flyttat från Gnesta till en våning på Övre Östermalm i Stockholm och Harry Martinson kände sig rätt desorienterad av flyttningen.  - Halva vår tid är flyttningar. - Dessa arma sociologer försöker finna former att få fatt i vårt liv med dess täta skiften. Att vara sociolog - det måste ju vara som att försöka räkna en myrstack som kryper iväg i alla riktningar.  - Det som ger människan hjälp är traditionerna. - Jag är vanefilosof. - Länge trodde jag att det var minnena som bar upp traditionerna men jag har ändrat mig på den punkten. Minnena är för svaga för det. Det är vanorna som bär upp dem, säger Harry Martinson. En av dikterna i "Dikter om ljus och mörker" heter just Minnets kraftlöshet och i den näst sista dikten Minnets såll  i den nya samlingen skriver han: 
 
De flesta minnena
faller till marken med löven.
Rör man dem efteråt
prasslar de bara torrt
som om de aldrig grönskat
på årens buskar.
 
 
 
Traditioner måste vi ha - annars finns det ingen vila. Och om vanorna växlar för ofta så dör traditionen. - De kulturbefrämjande och de kulturförstörande vanorna presenteras förstås inför en som en slags Perssons blandning. Det gäller att kunna urskilja. Man måste leva med en tankens och intellektets omdömesberedskap, säger Harry Martinson i intervjun av Kerstin Hallert för Svenska Dagbladet. Detta tolkar han  i dikten Kritisk vandring
 
Plötsliga uppenbarelser dunstar lätt av.
Insikten är aldrig plötslig.
Det krävs lager av jord och år
det krävs osynliga såll och utåt osynliga lyktor
för en inre upplysning av jagets mörker.
 
 
 
Vid Svenska Dagbladets intervju den 31 oktober var sista korrekturet av  "Dikter om ljus och mörker" lämnat.  För Harry Martinson var det som vanligt inför utgivningen av en ny bok "Han hade fått god lust att byta ut några smådikter och lägga till tio andra".
 
"Dikter om ljus och mörker" fanns i bokhandeln den 26 november 1971.
 
 
Inför utgivningen av "Dikter om ljus och mörker" intervjuades Harry Martinson om sin nya diktsamling av Carl Magnus von Seth den 25 november 1971, dagen innan boken fanns i bokhandeln. Denna intervju finns bevarad på band, utgiven av Harry Martinson-sällskapet och Radio Blekinge. Stefan Sandelin har i ett texthäfte gjort en värdefull kommentar. 

 
Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: