fredag 15 november 2013

Harry Martinson, Gustaf Hellström och Sven Edvin Salje som dramatiker

 
Dramatik ingår i en samlad utgåva av Harry Martinsons verk med Stefan Sandelin som redaktör. I utgåvan Dramatik har Ingegerd Bodner Granberg skrivit efterord Spel om tålamod och tvivel och i boken har samlats Gringo (1932), Salvation (1933), Lotsen från Moluckas (1937) och Tre knivar från Wei (1964).
 
I samband med firandet år 2004 av Harry Martinson 100 år gavs på Dramatens stora scen i Stockholm Tre knivar från Wei - en av de märkvärdigaste pjäser som skrivits i landet - så stod det att läsa i programmet. År 1964 gav Ingmar Bergman en uppsättning av pjäsen. 
 
 
 
Gustaf Hellström hade på sin tid goda framgångar på Blancheteatern i Stockholm med sina komedier Han träffas inte här - Komedi i tre akter (1947), Hans portfölj - Komedi i tre akter(1949) och Ung man gör visit - Komedi i tre akter (1950)
 
Lennart Leopold, som tillhör Gustaf Hellström-sällskapets styrelse, har ägnat en stor del av Sällskapets medlemsblad nr 12 Våren 2007 åt Gustaf Hellström som dramatiker. Däri finns diverse samtida material och även en text om huvudpersonen i den ena pjäsen.
 
Om man klickar på länken nedan så bör medlemsbladet komma upp. Det är också möjligt  att klicka fram på sällskapets hemsida www.gustafhellström.se
 
 
 

 
Sven Edvin Salje skrev teaterpjäserna Faddergåvan  - Folkkomedi i 3 akter(1938) och Korset på vinden - Pjäs i tre akter (1946). Karl-Fredrik Björn berör Salje också som dramatiker i sin bok om Sven Edvin Salje Sjung dig själv en sång (1981).
 

Pjäsen Faddergåvan tilldelades ANDRA PRIS
 i förlaget STUMA's amatörpristävling
 
Faddergåvan (1938) utgör Saljes debutverk som författare vid 24 års ålder.  Pjäsen utspelar sig dels på ett grosshandlarkontor, dels i ett fängelse.

Personerna i pjäsen är:

IVAN FORSMAN, grosshandlare
BIRGIT FORSMAN, hans dotter
GRETA, trotjänarinna hos Forshamns
FÄRM, kontorist
Karlsson, lagerbiträde I
UNO LIDÄNG, lagerbiträde II
Slaktaren
Fångvaktaren
chauffören

Scenanvisningarna är enkla. Akt I och III föreställer ett kontor och Akt II föreställer en fängelsecell. Författaren ger i pjäsmanus anvisningar om hur aktörerna skall framföra scenerna. Naturligtvis bör "brottslingen" uppträda i fångkläder. Pjäsen behandlar frågor om etik och moral. Vem som i pjäsen är "brottslingen" avslöjas chockerande och kommer som en överraskning.

 

 
Pjäsen Korset på vinden (1946) handlar om ett gammalt träkors som bonden Tore Toresson har sparat på vinden och som skulle stått på hans fars grav. Scenen beskrivs med att handlingen utspelas i makarna Tore och Kerstin Toressons vardagsrum. De är i 60-70 års åldern. Deras söner är Sage, omkring 30 år och präst samt Lars, hemmason och något yngre. Övriga personer i pjäsen är Margit, hushållselev 20-30 år, hembiträdet Karin 25 år, trotjänaren Ove 70-80 år samt Jan, arbetare på gården och 17-25 år.
 
Makarna Toressons vardagsrum beskrivs omsorgsfullt. Händelsen äger rum i nutid. Träkorset skall vara av plank 3x4 tum och i storlek 60x125 cm. Korsets armar skall i ändarna vackert rundas och väl putsas.
 
Samtliga aktörer i pjäsen skall uppträda i klädsel, som icke stör styckets allvarliga karaktär. Lappade byxor, trätofflor på scenen, löst påhängda skägg i starka färger bör de medverkande noga akta sig för.
 
Korset på vinden är ingen svår pjäs att uppföra. Dock lämpar den sig icke för nybörjare, åtminstone icke för nybörjare, som saknar fullgod ledare.
 
Sven Edvin Saljes författarskap kännetecknas av noggrannhet och god människobeskrivning, vilket tydligt märks också i hans scenanvisningar.  
 
Det vore tacksamt om i programmen under 100 årsfirandet fr.o.m. kommande 15 februari av Sven Edvin Saljes födelse i Jämshög den 15 februari 1914, också något kunde få finnas med om och av Salje som dramatiker!  
 
 Rune Liljenrud
 
 

Inga kommentarer: